Körlevél IV./2014. június 22. - Főegyházmegyei gyűjtés a katasztrófa sújtotta Bosznia-Hercegovina és Szerbia lakosságának megsegítésére

Valamennyi T. Plébánia Hivatalnak

 

Székhelyükön

 

Szám: 880–2014.

Főegyházmegyei gyűjtés a katasztrófa sújtotta Bosznia-Hercegovina és Szerbia lakosságának megsegítésére

A Romániai Püspökkari Konferencia jóváhagyásával a Romániai Caritas Konföderáció országos gyűjtési akciót kezdeményezett a Bosznia-Hercegovina és Szerbia katasztrófa sújtotta lakosságának megsegítésére. Szeretettel kérem Tisztelendő Testvéreimet, hogy június 15-én, a szentmisék hirdetésének keretében olvassák fel alábbi felhívásunkat.

 

D. a J. Kr.!

Tisztelendő Paptestvérek, Kedves Hívek!

Májusban az utóbbi 120 év legsúlyosabb árvize zúdult Bosznia-Hercegovina és Szerbia nagyon sok településére, földönfutóvá téve azok lakosainak jó részét. Több százezres nagyságrendű azon károsultak száma, akik mindenüket elveszítették. Több mint 40 ember halálát okozta a Nyugat-Balkáni árvíz. Boszniában a lakosság egynegyede érintett a katasztrófa által.  Több tízezer embert kitelepítettek, 100.000 ház omlott össze, iskolák, kórházak váltak használhatatlanná. Szerbiában a 90-es évek háborúja által okozott kár mértékét meghaladta az idei árvíz okozta veszteség. 

A Romániai Caritas Konföderáció, az érintettekkel együttérző szolidaritás jeleként, országos gyűjtési akciót kezdeményezett. A kezdeményezést a Romániai Püspökkari Konferencia jóváhagyta és ennek napját 2014. június 22-re tűzte ki.

Katasztrófa sújtotta embertársainkon emberi és keresztényi kötelességünk segíteni. Létük alapjaitól megfosztott felebarátjaink életéből még az emberi élethez szükséges legalapvetőbbek is hiányoznak. Ezek biztosítása, a szenvedőkhöz történő eljuttatása nem könnyű és nem akadálymentes feladat, de mindenképpen elemi keresztényi kötelesség. (Vö. Mt. 25, 35–45, különösen 25,40).

Tisztelendő Testvéreimet és Kedves Híveimet ezúton kérem, hogy adományaikkal segítsenek a katasztrófa sújtotta vidékek rászorulóin.

A befolyt összegeket kérjük a Gyulafehérvári Caritas Román Kereskedelmi Banknál megnyitott, RO46 RNCB 0003 0015 6949 0006 számú bankszámlájára utalni (hivatalos megnevezése: Caritas Alba Iulia, adóhivatali szám: C.F. 4562770) vagy a helyi kirendeltségeknél, munkapontoknál leadni.

A bajba jutott testvéreink megsegítésére szánt adományaikat fizesse vissza a Mindenható Isten, a maga kegyelmi gazdagságából. Újabb áldozatvállalásukért fogadják őszinte köszönetemet és – viszonzásul – főpásztori áldásomat. Imádságos köszöntéssel és hálás szeretettel,

Gyulafehérvár, 2014. június 22.

 

† György s.k.

       érsek