Legyen életünk szeretetválasz Isten meghívására

Kerekes László segédpüspök, fotó: Héjja Bécó

Ferenc pápa egy évvel ezelőtt, 2020. május 26-án, Néri Szent Fülöp emléknapján nevezte ki dr. Kerekes Lászlót a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspökévé.

Dr. Kovács Gergely érsek körlevélben közölte: "örömmel és hálatelt szívvel értesítem főegyházmegyénk papjait és híveit, hogy Ferenc szentatyánk a mai napon főtisztelendő dr. Kerekes László szentszéki tanácsost, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánia plébánosát Tharros c. püspökévé és a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki." Kerekes László jelmondata Szent Péter apostol válasza Jézus kérdésére: “Uram, te tudod, hogy szeretlek” (Jn 21,15–17). Szívből kívánjuk és ezért imádkozunk, hogy az Úr adjon erőt, kitartást, lelkesedést szolgálata betöltéséhez!