Lelki nap az Érsekség munkatársainak

Adventi lelki nappal zárta a karácsonyi felkészülés időszakát és az évet a Gyulafehérvári Érsekség, december 23-án: 45 alkalmazott, négy püspök vett részt a Malakiás könyvéből vett mottóval tartott rendezvényen. A lelki napot dr. Kerekes László segédpüspök moderálta. A nap reggel 9 órakor a Teológia kápolnájában kezdődött közös zsolozsmával, amit elmélkedés követett. “Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek, és a szövetség angyala, aki után vágyakoztok. Lám, már jön is!” (Mal 3,1-4) A bibliai idézetre alapozva Kerekes László arról beszélt, hogy az adventi II. sz. prefációjában a születendő Messiásról elhangzik, hogy kimondhatatlan szeretettel hordozta őt a Szűzanya. “A mi szeretetünk Isten iránt olyan, hogy nem tudjuk kimondani: vagy mert megsebzett minket az első elfordulás Istentől, vagy mert mi, emberek, nem tudjuk kimondani azt a nagy szeretetet, ami megilletné Istent. Ennek ellenére Isten kimondta szeretetét, Igéjével belépett a világunkba.” A Katolikus Egyház Katekizmusa szerint: “A Szentírás minden szavával Isten egyetlen szót mond: az ő egyszülött Igéjét, akiben teljesen kimondja önmagát.” (102.) Kerekes László segédpüspök így biztatott: “Ezt jelenti a karácsony, a megtestesülés titka számunkra. Isten ma is belép életünkbe, és kimondja irántunk való szeretetét.”

A lelki nap három kisebb csoportban folytatódott: Jakubinyi György ny. érsek  bibliai témájú műhelyt vezetett a születés témájáról az evangéliumban, Kerekes László segédpüspök képmeditációs, Veres Stelian vagyonkezelő pedig Kett-módszeres műhelymunkát tartott. Délben szentségimádás következett, majd szentmise, a nap közös ebéddel zárult. Az érsekség alkalmazottainak, munkatársainak adományaiból karácsonyi csomag készült a Szent Ferenc Alapítvány gyulafehérvári házában élő gyermekeknek.

Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség | Facebook