Lelkinap kántoroknak

Az évenként szervezett kántortovábbképző a világjárvány miatt egyelőre elmarad. Helyette a Főegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság egynapos lelkinapot szervez az alábbi központokban folyó év február 3-án:

-          Csíksomlyón,

-          Kézdivásárhelyen,

-          Gyergyószentmiklóson,

-          Székelyudvarhelyen,

-          Marosvásárhelyen,

-          Kolozsváron.

A lelkinap reggel 900 órakor kezdődik és 1400 órakor ebéddel fejeződik be.

Jelentkezési határidő: január 31.

Jelentkezés:

-          Csíksomlyóra Bálint Nagy Szabolcsnál – 0740-896 667

-          Kézdivásárhelyre Fórika Balázs kézdivásárhely-kantai kántornál – 0742-124 606

-          Gyergyószentmiklósra Ambrus Levente tekerőpataki kántornál – 0744-864 990

-          Székelyudvarhelyre Ft. Farkas László szentkeresztbányai plébánosnál – 0756-101 576

-          Marosvásárhelyre Bakos László marosvásárhely-belvárosi kántornál – 0749-191 234

-          Kolozsvárra Geréd István kolozsvár-szentmihályi kántornál – 0733-737 773

Főtisztelendő Paptestvéreinket arra kérjük, hogy e napra engedjék el kántoraikat és útiköltségükről, valamint ebédjük áráról gondoskodjanak.

(részlet a 2021/II. érseki körlevélből)