Márton Áron közösséget formál: ünnepség a püspök 125. születésnapján

Csíkszentdomokoson hagyománnyá vált a falu nagy szülöttjének születésnapjához legközelebb eső hétvégén konferenciát tartani, Márton Áron püspökre emlékezni, az emlékből táplálkozva erősödni, felnőni a jelen tennivalók, feladatok által kirajzolódó kihívásokhoz. A pandémia hozta korlátozások után idén pontosan hitvalló püspökünk 125. születésnapján, augusztus 28-án, szombaton gyűltünk össze tizedik alkalommal erre a megemlékező rendezvényre, ünnepelni.

A szülőfalu közössége nagykilencedet hirdetett és tartott, e kilenced utolsó alkalma volt egyben az ünnep, Kovács Gergely érsek beszéde lezárta és összefoglalta a kilenc hónap utolsó szombatján tartott imamaraton továbbvinni való tanítását.

“Áron püspök közösséget formál”, mondta a főpásztor, ennek maga a záruló nagykilenced a bizonysága, amely a kegyelmek igaz forrása, s amelyben legnagyobb ajándék mi magunk vagyunk. Mert a nap sok ünnepelni valót kínált: a ma megszentelt zarándokközpont, az itt működő kiváló múzeum, a ma bemutatott fakszimile kötet, a gyermekek által készített makettekből szintén ma megnyitott kiállítás, a táborozók, Marton József egyháztörténész előadása mind-mind Márton Áron püspöknek készített, különleges ajándék, amely ugyanakkor a közösséget gazdagítja és szolgálja.

Kovács Gergely érsek homíliájában arra biztatott: emellé mindenki tegye hozzá a maga ajándékát, aminek nem kell nyilvánosnak lennie, de ami jó, ha mindannyiunk szívében ott van. Hiszen Isten a szívet nézi, nem a külsőt. Márton Áron püspök boldoggá, szentté avatása ügyében a Szentszék a benyújtott dokumentációt vizsgálja, Isten mindig a szíveket nézi, mondta a főpásztor. Hozzátette: Áron püspök szentté avatásáért nekünk kell megmutatnunk, hogy megérdemeljük! Nem Áron püspöknek van rá szüksége! Végül imában kérte a nagy püspök közbenjárását, és így fohászkodott: úgy tudjunk élni, imádkozni, helytállni, hogy bizonyítsuk, nem kell szégyenkeznie miattunk.

A szentmise után Marton József egyetemi tanár, nagyprépost Márton Áron és szülőfaluja kapcsolatáról tartott információban gazdag előadást, a püspök leveleiből vett idézetekkel, amelyeket Bőjte Csongor csíkszentdomokosi diakónus olvasott fel.

Ezt követően a Márton Áron nevét viselő zarándokközponthoz vonultak az ünneplők. Az épület megáldása előtt Karda Róbert polgármester a terv megszületésétől a megvalósításig vezető útról beszélt, Tánczos Barna miniszter, Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke az összefogás erejéről, az utódokra hagyandó értékekről beszélt, Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője Márton Áron szellemi-lelki hagyatékának erejét idézte fel.

A zarándokközpont kétharmad részben a magyar kormány, egyharmad részben a Csíkszentdomokosi Közbirtokosság támogatásával épült meg Csíkszentdomokoson, a Márton Áron Múzeummal szemközti egyházi telken. Elsődleges célja, hogy az ide látogató zarándokokat és turistákat kiszolgálja, információkkal lássa el, civilizált pihenőhelyet biztosítson számukra. E cél mellett a Márton Áron Múzeum programjainak, időszakos kiállításainak ideális helyszíne is, most a Cselekvő iskola és játék Márton Áron püspökkel pályázat résztvevőinek makettkiállításával nyitotta meg kapuit. Az augusztus 28-i ünnepség előtti három nap jutalomtáborozásának nyertesei, 12 csapat a részt vevő több mint 70 csapat közül, szintén jelen voltak.

Ugyanakkor a zarándokház a tervek szerint a helyi közösség, helyi civil egyesületek, délutáni iskolán kívüli tevékenységek, szabadidős programok számára is praktikus, kényelmes, méltó otthon. Itt tartották meg a 125. születésnapra megjelentetett kivételes könyvet, amely Az erdélyi püspökök székesegyháza címet viseli, szerkesztője Bernád Rita, a Gyulafehérvári Érsekségi Levéltár főlevéltárosa. A bemutatón a kézirattal való találkozása történetét mesélte el Kovács Gergely érsek, majd Bernád Rita a kézirat kiadásával járó sokrétű munka sok személyes, megható, lebilincslő részletébe engedett betekintést. Rendkívüli érték, rendkívüli munka, rendkívüli eredmény: így foglalható össze, amit megtudhattak a jelenlevők. 

Lázár Csilla, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum igazgatója, a rendezvény, az azt megelőző tábor fáradhatatlan szervezője, a zarándokház ötletgazdája, az ünnepség végén munkatársainak és az önkéntes csapatnak köszönve a gyermekek néptáncbemutatójára invitált a templom előtti térre. Az ünnepen megfogalmazott gondolattal zárjuk a napot s az ünnepről való beszámolót: Márton Áron 41 éve nincs fizikailag közöttünk, de 125 éve nekünk adta őt Isten, és 125 éve a miénk ő, hogy például szolgáljon s irányt mutasson.

Bodó Márta, Romkat.ro