Márton Áron nyomdokain

Zarándokút Márton Áron nyomában

A csíkszentdomokosi Márton Áron Általános Iskola 2013 decemberének elején vetélkedőt hirdetett meg  Márton Áron püspök, a bátorság és helytállás példája címmel, V-VII. osztályos tanulóknak. A vetélkedő döntő szakaszára 2014. február 15-én került sor Csíkszentdomokoson. A díjnyertes csapatok egy kirándulást is nyertek Kolozsvárra és Gyulafehérvárra, melyre 2014. március 22-23-án került sor. Az itt következőkben erről a zarándoklatról osztja meg élményeit néhány tanuló.

Kedves Anita (VI. B. osztály, Köllő Miklós Általános Iskola, Gyergyócsomafalva): Nagyon örülök, hogy részt vehettem a kiránduláson, amit a domokosi Márton Áron Általános Iskola szervezett. Az általuk meghirdetett vetélkedőn nyertünk két gyimesi csapattal együtt. A kirándulás alkalmából azokra a helyekre látogathattunk el, amelyek a püspök úr főbb állomásai voltak, és amelyeket elméletben már ismertünk, hisz ebből készültünk a versenyre.
Szombaton korán reggel indultunk. Először Gyergyószentmiklósra érkeztünk, ahol egy szentmise után megnéztük az ottani Márton Áron emlékkiállítást. Kis idő múlva már a ditrói kéttornyú templomnál találtuk magunkat, ahol egy közös fénykép után elindultunk Marosvásárhely irányába. Az út hosszú volt, de megérte, mert egy gyönyörű templomot járhattunk körbe. Ezek után célba vettük Kolozsvárt, ahová késő délután érkeztünk meg. Berendezkedtünk a szálláshelyünkre, majd az Agapé étteremben fejedelmi ebédet kaptunk. Ezután résztvettünk a Szent Mihály templomban az esti szentmisén. Utána egy építész, aki a templom történelmének feltárásában vesz részt, körbevezetett a templomban és elmesélte annak történetét. A kis történelemóra után felvitt a templomtoronyba, amely Románia legmagasabb tornya. A torony tetejéből néztük meg a naplementét. Akármerre néztünk, láttuk Kolozsvárt, és közben még a harang is megszólalt. Ezután visszamentünk a szállásra, ahol a szobánk ablakából szintén a templom tornyát láthattuk. Reggel megnéztük a ferences és a piarista templomot, sétáltunk a Farkas utcában, megcsodáltuk a Babeş-Bolyai Tudományegyetem főépületét, majd elindultuk Gyulafehérvárra. Útközben sok szépet láttunk, még a Tordai-hasadékot is. Megérkezésünk után körüljártuk a székesegyházat, megnéztük a Márton Áron kiállítást. Ebéd után körbejártuk a várat, egy kántoriskolás fiú körbevezetett, majd elindultunk hazafelé.

Szilágyi Gabriella (VII. A. osztály, Köllő Miklós Általános Iskola, Gyergyócsomafalva): Szépen indult az a szerdai nap, amikor a tanárnő megkért, képviseljem Csomafalvát két lánnyal a Márton Áron püspökké szentelésének 75. évfordulójára rendezett versenyen Csíkszentdomokoson. Sokat készültünk a versenyre, aminek meg is lett az eredménye. Másodikok lettünk Emőkével és Anitával, így nyertünk egy kétnapos kirándulást azokra a helyekre, ahol Márton Áron püspök szolgált. És elérkezett az indulás reggele. A találkozó a gyergyószentmiklósi templom elől volt. Miután elköszöntünk szüleinktől, bementünk a templomba, ahol a gyergyói tisztelendő, Ráduly István Zsolt celebrálta gyönyörű mise után körbevezetett a templomon, elmondta mindennek a történetét. Utána bevitt a gyergyói Márton Áron emlékszobába, ahol szintén mindent elmesélt a püspök úrról. Gyergyó után Ditróba, a kéttornyú templomhoz mentünk, de sajnos azt csak az ajtón kívülről láthattuk. A vásárhelyi templomban az ottani plébános, Oláh Dénes mindenről beszélt, ami abban a nagy templomban található. Ezután benéztünk Baróti Csaba plébánoshoz, aki megmutatta a nyárádtői kis templomot és elmesélte, hogy sajnos ott csak két gyerek jár hittanórára, amin nagyon elcsodálkoztunk.
A Kolozsvár felé vezető úton tüntetőket láttunk, akik a tábláikra ezt írták: "nem leszünk az abortusz áldozatai" – elgondolkodató volt. Szálláshelyünk a kolozsvári plébánián volt. Gyulafehérváron bemutatták a székesegyházat és a Márton Áron emlékszobát is. Ezek után lementünk a kriptába, ahol a nagy püspök el van temetve, akiről sokat tanultunk, és aki példaképünkké vált, megértettük, fontos kiállni a hit mellett, fontos az egyenes jellem, a meg nem alkuvás. Megnéztük a múzeumot, nagyot sétáltunk a várban. Emlékezetes volt ez a hétvége, biztos vagyok benne, hogy sosem felejtem el. Nagyon sok élménnyel lettem gazdagabb.

Köllő Emőke (V. B. osztály, Köllő Miklós Általános Iskola, Gyergyócsomafalva): A jutalomkirándulás alkalmával jártunk Gyergyószentmiklóson, Ditróban, Marosvásárhelyen, Kolozsváron és Gyulafehérváron. Kolozsváron megnéztük a Mátyás szobrot és a templomot, ahol Márton Áront püspökké szentelték. Reggel megnéztük Mátyás király szülőházát is és a barátok templomát. Vasárnap folytattuk utunkat Gyulafehérvárra. Itt megnéztük a székesegyházat, a Márton Áron tiszteletére berendezett emlékszobát, majd ellátogattunk a várfalhoz. Rövid idő alatt sok helyen jártunk, sok szépet láttunk, tartalmas és szép kiránduláson vehettünk részt. (Vasárnap, gyerekoldal)

Márton Áron kezdőoldal
Aktuális: hírek, események