Márton Áron püspökre emlékeztek Csíkszentdomokoson

"A tökéletesség fokán állt"

Csíkszentdomokoson 2010-ben hozták létre a Márton Áron Múzeumot, 2012 óta pedig minden esztendőben augusztus utolsó szombatján, a jeles püspök születésnapjához legközelebb eső hétvégén emléknapot tartanak. Idén augusztus 25-én a dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek által celebrált szentmisét a múzeum felújított tárlatának megnyitása követte.


Lázár Csilla, a múzeum vezetője, Jakubinyi György érsek és egyházi elöljárók társaságában az átadási ünnepségen (Fotók: Székedi Ferenc)

A papság hármas küldetéséről: tanító, bíró és áldozár szerepéről szólt szentbeszédében dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek.
– Isten szolgája, Márton Áron püspök mindhárom megbízatást maradéktalanul teljesítette. Áldozópapként a börtönéveket és az élete végi súlyos betegséget leszámítva minden egyes nap szentmiseáldozatot mutatott be, papokat szentelt, és amikor nem járhatott bérmakörútra, akkor is bérmált, hiszen felkeresték a hívek – hangsúlyozta az egyházi elöljáró.
Az érsek kifejtette, hogy Áron püspök tanítói mivoltáról tanúskodnak körlevelei, cikkei, szentbeszédei, a munkáiból eddig megjelent 16 kötetnyi válogatás, ugyanakkor teológiai tanárként is tanított, s mivel házi őrizete alatt nem tarthatott előadásokat a teológia épületében, a tanítványok keresték fel őt. Bírói megbízatását sem csak a gyóntatószékben gyakorolta. Börtönből való szabadulása után a békepapi üléseken részt vevő papjai kapcsán kellett eljárnia, és ő megbocsátott, bűnbánat gyakorlása után megadta nekik az új kezdet lehetőségét.
– Mert mint áldozópap, mint bíró és mint tanító is a tökéletesség fokán állt – jelentette ki dr. Jakubinyi György.

1972-es szentbeszéd és film
Márton Áron püspök utoljára 1972. október 29-én, Bálint Lajos későbbi érsek plébánossága idején mutatott be szentmisét szülőfalujában. Az akkor elhangzott szentírási részeket és szentbeszédét Csibi Lajos helybéli plébános olvasta fel.
– Ha élni akarunk, meg kell tanulnunk magunkat fegyelmezni – idézte a nagy püspököt, aki utolsó csíkszentdomokosi beszédében kifejtette, hogy „aki szereti Istent és embertársát, teljesített mindent”.
Ugyancsak a templomban láthatta először a nagyközönség azt az ötperces mozgóképes felvételt, amelyet 1972-ben, még egyetemistaként Zsigmond Zsolt későbbi csíkszeredai mérnök készített Super 8-as kamerával a Málnásfürdőre és Mikóújfaluba látogató Márton Áronról. Különleges értéket képvisel a filmrészlet, egyrészt azért, mert a málnásfürdői kápolnát a reformátusból katolikussá lett Zsigmond László hozta létre a kommunizmus nehéz éveiben, másrészt mert mindeddig alig néhány másodperces mozgóképet ismertek a jeles püspökről. A némafilm digitalizált másolata a Márton Áron Múzeum megújult tárlatán is megtekinthető.

Új adatok, új anyagok
– A Márton Áron Múzeum 2010-es megnyitása óta sok új fénykép és dokumentum került napvilágra, illetve sok új értekezés, forrásközlés jelent meg – hangsúlyozta a régi iskola épületében található Márton Áron Múzeum megújított tárlatának átadási ünnepségén Lázár Csilla. – Ezekből az anyagokból válogattunk, illetve ezekhez gyűjtöttünk tárgyi emlékeket, hogy a kiállítás még szemléletesebb legyen.
A múzeum vezetője köszönetet mondott a sok-sok önkéntes segítőtársának: Hegedűs Enikő művészettörténésznek, a gyűjtésben és a szervezésben részt vállaló Sándor Edit községi könyvtárosnak, Kristály Edit könyvelőnek, Veress Aranka alelnöknek és Kádár Balázs elnöknek, a Márton Áron Egyesület vezetőinek, a kiállítás megújult elemeinek terveiért Tövissi Zsoltnak és György Zsoltnak, Imre Sándor, Bálint Csaba és Boros Sándor vállalkozónak, akik a nem konvencio­nális megoldások kivitelezéséhez hozzájárultak. A tárlat egyik újdonsága az érintőképernyős, számítógépes alkalmazás Márton Áron szekuritáté általi megfigyelésének anyagaiból. Ezt az alkalmazást a helybéli Boros Csongor és Kosza Arnold készítették.
A felújítást a Magyarország Miniszterelnöksége keretében működő Nemzetpolitikai Államtitkárság, valamint Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa támogatta.
Potápi Árpád János államtitkár a megnyitón a megalkuvást nem ismerő Áron püspök alakját idézte, majd kitért a 2016-os Márton Áron Emlékév legfontosabb mozzanataira, végül azt kívánta, hogy a megújult múzeum tovább őrizze boldogemlékű Márton Áron szellemiségét, és legyen zarándokhely katolikusoknak és más felekezetűeknek egyaránt.
Végezetül dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek meg­áldotta a múzeumot, majd a nyug­díjasok csoportja Ferenczes István: Him­nusz Márton Áron püspökhöz című megzenésített művét adta elő.

(Daczó Katalin írása, forrás: Hargita Népe)

Márton Áron kezdőoldal
Aktuális: hírek, események