Mons. Giampiero Gloder érsek az új pápai nuncius

Ferenc pápa a mai napon Kuba eddigi nunciusát nevezte ki Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusává.

(A kép forrása: https://www.cibercuba.com)

 

Mons. Giampiero Gloder 1958. május 15-én született az olaszországi Asiago-ban. Filozófiai és teológiai tanulmányait Pádovában végezte. 1983. június 4-én szentelték pappá. 1986 és 1992 között a Pápai Gregoriana Egyetemen tanult, ahol teológiai doktorátust szerzett, majd az Aquinói Szent Tamás Pápai Egyetemen szerzett kánonjogi doktorátust 1990-ben. 1988 és 1992 között a Pápai Egyházi Akadémián diplomáciai képzésben részesült.

1992 és 2013 között különböző diplomáciai feladatokat látott el Guatemalában, valamint a Szentszék Államtitkárságán.

2013. szeptember 21-én Ferenc pápa Telde-i címzetes püspökké, valamint a Pápai Egyházi Akadémia elnökévé nevezte ki és ugyanez év október 24-én a Szent Péter bazilikában püspökké szentelte.

2014 és 2019 között a Római Egyház alkamarása, majd 2019. október 11-től a mai napig Kuba apostoli nunciusa.

Főegyházmegyénk papsága és hívei szeretettel köszöntik az új nunciust, kérve életére és szolgálatára a jó Isten áldását.