Mosolygó Karácsonyt! című rendezvénysorozatot támogatjuk

Az RMDSZ Nőszervezete ebben az évben is megszervezi a Mosolygó Karácsonyt! című országos rendezvénysorozatot, melynek elsődleges célja segíteni a nehéz sorsúakon, a sok gyermekes családokon, idős személyeken, hátrányos helyzetben élő gyermekeken az ünnepek előtti időszakban.

Mint ismeretes, tavaly 39.660 erdélyi magyar emberhez sikerült eljutniuk egy kevés örömet és melegséget lopva a mindennapjainkba.

Emellett azt is megtapasztalhatták, hogy közösségünk tagjai milyen önzetlen szeretettel és segítőkészséggel kapcsolódtak be az adományozó rendezvényekbe. Megtapasztal-tuk mindannyian azt, hogy a „mi” sokkal fontosabb, mint az „én”, és ebben az időszakban fokozottabb odafigyeléssel milyen sokat ajándékozhatunk, amely által mi is gazdagodunk.

Ezt a tevékenységet az egyházközségi Nőszövetségeknek közreműködésével végezték az elmúlt évben.

Tisztelendő Testvéreimet felkérem, hogy a helyi Nőszövetségi Társulat tagjait bátorítsák és segítsék, hogy az egymásra figyelés és kölcsönös törődés szellemében támogassuk ezt a programot. Kérem, vállaljanak részt ennek megvalósításából.

Jócselekedetük jutalmaként megkapják a betlehemi Gyermek, lelket gazdagító kará-csonyi ajándékát – a szeretetet és a békét. 

 

(2014/X. érseki körlevél)