Nagyböjti papi rekollekció programja

A nagyböjti papi koronagyűlések programja az idei első körlevelünkben már meghirdetett időpontok szerint alakul.

  1. Első körben:

            – Március 12-én, hétfőn                      –          Kézdivásárhelyen;

            – Március 13-án, kedden                    –          Brassó–Szent Keresztben;

            – Március 14-én, szerdán                    –          Csíksomlyón;

            – Március 15-én, csütörtökön             –          Székelyudvarhelyen;

         Előadó: Főtisztelendő Prof. Dr. Diósi Dávid vicerektor, kanonok, teológiai tanár;

    Téma: Útban Jeruzsálem felé – a szentmise húsvéti teológiája.

  1. Második körben:

– Március 12-én, hétfőn                      –          Gyergyószentmiklóson;

            – Március 13-án, kedden                    –          Marosvásárhelyen;

            – Március 14-én, szerdán                    –          Kolozsváron;

            – Március 15-én, csütörtökön             –          Gyulafehérváron.

  Előadó: Főtisztelendő Prof. Dr. Holló László teológiai tanár;

Téma: Gyón(j)unk-e még a 21. században is?

A szokott időpontokban tartsák meg a koncelebrációs szentmisét. Paptestvérek programjukat úgy alakítsák, hogy vala-mennyien együtt misézhessenek.

A szentmise után külön elmélkedésen vesznek részt.

A mostani együttlét jó alkalom a szentgyónás elvégzésére. Az előadás után maradjanak együtt, hogy megosszák egymással gondolataikat és közösségben fogyasszák el a szerény ebédet, amivel megvendégelik.

Főesperes uraktól továbbra is kérjük, hogy küldjenek jelentést a részvételről.

Valamennyiük részvételére számítunk, mert a rekollekciós együttléttel is szeretnénk nagyböjti előkészületüket segíteni.

(részlet 2018/III. érseki körlevélből)