Nagycsütörtöki olajszentelés és a papi ígéretek megújítása

Szeretettel emlékeztetem Paptestvéreimet, hogy ebben az évben is a nagycsütörtöki olajszentelési szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik székesegyházunkban. A szentmise keretében megáldom a betegek és katekumenek olaját, megszentelem a krizmát.

Évente visszatérő lehetőség, hogy a koncelebrációs szentmise keretében megújítsuk a papszenteléskor tett ígéretünket.

Szeretettel hívok és várok az olajszentelési suzentmisére minden Paptestvért, beleértve a szerzeteseket is. Hozzanak magukkal albát és fehér stólát. Kazulát biztosítunk a koncelebrálóknak, amíg a készlet tart. Ezt az érseki hivatal folyosóján ölthetik magukra, ahonnan körmenetben vonulunk a székesegyházba.

A szentmise után ünnepélyes körmenetben hozzuk át a megszentelt olajakat az érseki palotába. A körmenetben részt vesznek a liturgikus öltözékben jelenlévő ministránsok is. A főesperesi kerületek képviselői ezt követően vehetik át megbízottunktól a kerületeknek biztosított szent olajakat, a szokott helyen.

Szeretettel hívom és várom valamennyi Paptestvéremet az ünnepség utáni szerény agapéra, az érseki palota emeleti nagytermébe, hogy a sürgető és ünnepi feladatok ellenére, még ha rövid ideig is, de együtt lehessünk és elbeszélgessünk.

(részlet a III/2019. érseki körlevélből)