NYÍLT LEVÉL Románia Alkotmánya 48. pontja 1. bekezdésének módosítását célzó referendum kiírásának támogatására

Kolozsvár, Nr. 78/04.05.2017

Mi, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a 2017. május 3-5. között Kolozsváron megtartott tavaszi ülésünkön szomorúan vettük tudomásul, hogy abbamaradtak Románia Alkotmánya 48. pontja 1. bekezdésének az alábbiak szerint történő módosítását célzó tárgyalások:

„A család egy férfi és egy nő szabad akaratnyilvánításából létrejött házasságon, a házastársak egyenlőségén és a szülők azon jogán és kötelezettségén alapul, hogy biztosítsák a gyermekek eltartását, nevelését és oktatását.”

A kezdeményezést aláírásával támogató 3 millió állampolgárral közösen ismételten kijelentjük, hogy a jelenlegi „felek” megnevezésnél az „egy férfi és egy nő” pontosabban fejezi ki azt, hogy mit jelent a keresztény házasság és a család Romániában. Csak egy férfi és egy nő között megkötött házasság képes garantálni a társadalom fennmaradását és a házasságot nem tehetjük egyenlővé semmiféle szövetséggel, amit a „felek” kifejezés magában rejthet.

Az alkotmány feladata, hogy olyan törvények biztosítását tegye lehetővé, amelyek óvják a családtagok jogait és tiszteletben tartják keresztény hagyományainkat, hogy a „házasság” és a „család” kifejezésekkel egy olyan kapcsolatra utaljunk, amely egy életre szól, és amely egy férfi és egy nő között jön létre és ezáltal nyitott az élet továbbadására. Ha az állam biztosítani akarja az emberi személy egyetemes jogait, méltóságát és integritását, elengedhetetlenül óvnia kell a család jogait.

A család, melynek feltétele a férfi és a nő közötti kapcsolat, az a hely, ahol az emberi élet testet ölt, és ahol az embernek lehetősége van megfelelő módon fejlődni. A család a szülő-gyermek viszony kialakulásának és megélésének természetes helyszíne. Az ember a családban kapja meg a fizikai, erkölcsi és lelki megpróbáltatások legyőzésére alkalmas védelmet. Ezért mondhatjuk azt, hogy a család nem csak a társadalom alapsejtje, hanem erőforrása is.

Mint természetes társadalmi intézmény, az egy férfi és egy nő közötti házasság a civilizáció alapjánál áll. Házasság nélkül hiányzik a gyermek számára biztonságot jelentő otthon és igazi emberi közösségről sem beszélhetünk. A természetes házasság társadalomban betöltött gazdasági, kulturális, lelki és nevelési szerepe felbecsülhetetlen. Elmondhatjuk, hogy a keresztény házasság a társadalomban az immunrendszer feladatát látja el.

Jövőnk iránti felelősségünk tudatában, az általunk szolgált hívek és állampolgárok integritása és értékrendjének megóvása érdekében, ismételten szorgalmazzuk a Románia Alkotmánya 48. pontja 1. bekezdésének módosítását a fentieknek megfelelően. Azzal a szándékkal fogalmazzuk ezt a nyílt levelet, hogy ez által is óvjuk és hirdessük a házasságra és a családra vonatkozó egyetemes igazságot.