Online házszentelés Urunk megkeresztelkedésének ünnepén

Urunk megkeresztelkedése ünnepén, január délben 12 órakor az Érsekség facebook oldalán és a templom.ro oldalon online követhető a házszentelés, amelyet Kerekes László, a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspöke végez.

A házszentelés ugyanolyan formában történik, mint húsvétkor a barka- és ételszentelés. Ez esetben is érvényes az otthon e szándékkal felkészültek élő közvetítés során történő megáldása.

Akik így szeretnének áldásban részesülni, fehér abrosszal leterített asztalra tegyék ki a keresztet, gyújtsák meg a gyertyát és kis edénybe tegyenek vizet. Az áldás után hintsék meg a házat a megszentelt vízzel és a Krisztushoz való tartozásunk jeleként csókolják meg a szent keresztet.