Pál József Csaba az új temesvári megyéspüspök

Pál József Csaba resicabányai plébánost, hegyvidéki főesperest nevezte ki Ferenc pápa – 2018. május 16-án – a temesvári egyházmegye élére. Pál József Csaba Roos Márton püspököt követi, aki 2017 őszén töltötte be 75. életévét.

Az új püspök Főegyházmegyénkből származik. 1955. december 3-án született Csíkcsomortánban. Középiskolai tanulmányait a gyulafehérvári Római Katolikus Kántor-iskolában, teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskolán végezte. 1981. június 21-én Jakab Antal megyéspüspök szentelte pappá a gyulafehérvári székesegyházban.

Ezt követően négy évig segédlelkészként tevékenykedett a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánián, majd 1985-től a temesvári egyházmegyében folytatta lelki-pásztori szolgálatát. Kräuter Sebestyén megyéspüspök sorrendben bakóvári, buziás-fürdői, majd pedig niczkyfalvi plébánosnak nevezte ki. 1987-től a resicabányai Havas Boldogasszony templom plébánosa, később esperessé, majd pedig a hegyvidéki főesperesi kerület főesperesévé nevezték ki. Lelkipásztori szolgálatát hűségesen, megbízhatóan, nagy hozzáértéssel és odaadással végezte. A székes-káptalan tagjaként a Canonicus Carolinus Senior címet viseli. 1994 óta a Vita Catholica Banatus egyházmegyei folyóirat felelős szerkesztője.

Az egyházmegye érdekében kifejtett tevékenységét a papság és a hívek nagyra értékelték, a resicabányai lelki élet és az ökumenizmus terén kifejtett munkáját a Krassó-Szörény Megyei Tanács 2010-ben díszpolgári oklevéllel ismerte el.

A püspökszentelésre és a beiktatásra augusztus 6-án, Urunk Színeváltozásának ünnepén, 10.00 órai kezdettel kerül sor a temesvári Szent György székesegyházban.

Az új püspököt kísérjük imádságainkkal és jókívánságainkkal. Isten oltalmazza őt, és ajándékozzon neki sok erőt és kegyelmet a magasztos feladat teljesítéséhez.

(Magyar Kurír nyomán)