Papi rekollekciók időpontjai 2014-ben

Már az előző években is szerepelt – mint visszatérő probléma –, hogy a negyedévenként sorra kerülő rekollekciós összejövetelekről vagy koronagyűlésekről egyesek, különböző okokra hivatkozva, távol maradnak.

Korábban az volt a kifogás, hogy későn kapták az értesítést és előzőleg más tevékenységet programoztak be.

Évtizedekre visszamenő hagyomány alapján szervezzük a rekollekciós napokat. Évente négy alkalommal, ugyanazon napon szoktuk a különböző kerületek lelkipásztorait papi gyűlésre hívni.

A fenti nehézség elkerülése érdekében, az alábbiakban közöljük az idei papi lelkinapok, kerületekre leosztott időpontjait.

Rekollekciós

központ

Nagyböjti

lelkinap

Tavaszi

tanulmányi

lelkinap

Őszi tanulmányi

lelkinap

Adventi

lelkinap

Marosvásárhely

március 17

május 19

október 13

december 1

Gyergyószentmiklós

március 18

május 20

október 14

december 2

Csíksomlyó

március 19

május 21

október 15

december 3

Székelyudvarhely

március 20

május 22

október 16

december 4

Kézdivásárhely

március 17

május 19

október 13

december 1

Sepsiszentgyörgy

március 18

május 20

október 14

december 2

Kolozsvár

március 19

május 21

október 15

december 3

Gyulafehérvár

március 20

május 22

október 16

december 4

A lelkinap témáját és az előadók személyét a gyűlés előtt fogjuk kiértesíteni. Ezúton kérjük azon kerületek főespereseit, ahol a papi gyűlések helye változik, hogy időben közöljék a soron következő rekollekciónak helyet adó plébánia nevét.

Ismételten felkérjük a főesperes urakat, hogy minden rekollekció után, írásban jelentsék a távolmaradók nevét, a távolmaradás indoklásával. Sajnos, ennek az elvárásnak sokan nem tettek eleget az elmúlt évben.

Mindannyiunk közös érdeke, hogy saját és egymás lelki üdvét is előmozdítsuk. Érvényes ide is az apostol figyelmeztetése, hogy vigyázzak „…míg másokat tanítok, magam méltatlanná ne váljak”.

(1 Kor 9,27)

(2014/I. körlevél)