Papi rekollekciók időpontjai 2017-ben

Korábbi évekből visszatérő probléma, hogy a negyedévenként sorra kerülő rekollekciós összejövetelekről vagy koronagyűlésekről egyesek – különböző okokra hivatkozva – távol maradnak. Korábban az volt a kifogás, hogy későn kapták az értesítést és előzőleg más tevékenységet programoztak be.

Évente négy alkalommal, ugyanazon napon szoktuk a különböző kerületek lelkipásztorait papi gyűlésre hívni.

Az előbbi nehézség elkerülése érdekében, a továbbiakban közzétesszük a 2017-es esztendő papi lelkinapjainak kerületekre leosztott időpontjait:


Rekollekciós

központok

Nagyböjti

lelkinap

Tavaszi tanulmányi

lelkinap

Őszi tanulmányi

lelkinap

Adventi

lelkinap

Kézdivásárhely

március 27

május 15

október 16

december 11

Sepsiszentgyörgy

március 28

május 16

október 17

december 12

Csíksomlyó

március 29

május 17

október 18

december 13

Székelyudvarhely

március 30

május 18

október 19

december 14

Gyergyószentmiklós

március 27

május 15

október 16

december 11

Marosvásárhely

március 28

május 16

október 17

december 12

Kolozsvár

március 29

május 17

október 18

december 13

Gyulafehérvár

március 30

május 18

október 19

december 14

A lelkinap témáját és az előadók személyét a gyűlés előtt fogjuk kiértesíteni.

Kérjük a kerületek főespereseit, hogy ahol a papi gyűlések helye változik, időben közöljék a soron következő rekollekciónak helyet adó plébánia nevét.

Ismételten és nyomatékkal felkérjük a főesperes urakat, hogy minden rekollekció után, írásban jelentsék a távolmaradók nevét, a távolmaradás indoklásával. Sajnos, ennek az elvárásnak sokan nem tettek eleget az elmúlt évben. Kérjük, hogy a múlt évi részvételt, aki még nem jelentette, mielőbb pótolja.

Mindannyiunk közös érdeke, hogy saját és egymás lelki üdvét is előmozdítsuk. Érvényes ide is az apostol figyelmeztetése, hogy vigyázzak „…míg másokat tanítok, magam méltatlanná ne váljak”. (1 Kor 9,27)

(részlet az I./2017. érseki körlevélből)