Papi Szenátus újraválasztása

Főegyházmegyénk Papi Szenátusának mandátuma folyó év augusztus 31-ével lejár.

Egyházi Törvénykönyvünk, a C.I.C. II. rész – III. fejezetében: De Consilio Presbyteriali et de Collegio Consultorum címen rendelkezik, a 495–502. kánonokban ezzel kapcsolatban.

A tavaszi rekollekciós összejövetelen, a kerületek lelkipásztorai megválasztották képviselőjüket. Ugyanezt tette a Főszékes-káptalan és a Hittudományi Kar is.

A választott és jog szerinti tagokat, kinevezett tagokkal egészítettem ki, amelynek alapján Papi Szenátusunk összetétele a következő:

A. Választott  tagok:

1. Msgr. Szász János id. - Gyulafehérvári és Hunyadi, Szeben-Fogarasi főesperesi kerületekből

2. Hajdú János - Sepsi-Barcasági, Erzsébetvárosi főesperesi kerületekből

3. Péter Arthúr - Kézdi-Orbai főesperesi kerületből

4. Takó István

5. Msgr. Geréd Péter - Kolozs-Dobokai, Belső-Szolnoki, Aranyos-Tordai főesperesi kerületekből

6. Balla Árpád

7. Sebestyén Péter - Marosi és Küküllői főesperesi kerületekből

8. Pál Vilmos Barna - Alcsík-Kászoni főesperesi kerületből

9. Bálint Emil - Felcsíki főesperesi kerületből

10. Keresztes Zoltán -  Gyergyói főesperesi kerületből

11. Mátyás Károly - Székelyudvarhelyi főesperesi kerületből

12. Dr. András István - Hittudományi Főiskolák és Kisszemináriumból

13. Msgr. dr. Marton József

B. Jogszerinti tagok:
1. Msgr. Tamás József segédpüspök, általános helynök

2. Msgr. Potyó Ferenc általános helynök, irodaigazgató

3. Hurgoi János érseki titkár

4. Fr. Urbán János P. Erik OFM ferences tartományfőnök

C. Kinevezett tagok:
1. Dr. Holló László Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány elnöke

2. Msgr. dr. Darvas Kozma József csíkszeredai plébános, GT elnöke

3. Dr. Horváth István főtanfelügyelő

4. Msgr. Portik H. Kelemen főesperes-plébános

5. Tamás Barna ifjúsági főlelkész

6. Fülöp Zsombor segédlelkész

TANÁCSOSOK TESTÜLETE (Collegium Consultorum)
tagjai a Gyulafehérvári Főegyházmegyében 2019. szeptember 1 – 2024. szeptember 1. között:
Választott tagok:
1. Hajdú János

2. Péter Arthúr

3. Takó István

4. Pál Vilmos Barna

5. Mátyás Károly

6. Msgr. dr. Marton József

Jogszerinti és kinevezett tagok:
1. Msgr. Tamás József

2. Msgr. Potyó Ferenc

3. Ft. Urbán Erik OFM

4. Dr. Holló László

5. Msgr. dr. Darvas Kozma József

6. Dr. Horváth István

A szenátusi szakbizottságok titkárainak megválasztására, az őszi alakuló gyűlésen kerül sor.

(részelt a 2019/VI. érseki körlevélből)