Papszentelés Gyulafehérváron

Kovács Gergely érsek június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolfejedelmek ünnepén a gyulafehérvári székesegyházban szentelte pappá a ditrói Küsmődi Csongor-Ignác, a csíkszentimrei László Zsolt, a segesvári Miklós Szilárd és a máréfalvi Olasz Béla diakónusokat. A szentelést követően megkapták első szolgálati helyeikre szóló kinevezést:

Küsmődi Csongor-Ignác újmisést Csíkszereda – Szent Kereszt plébánia segédlelkészének;

László Zsolt újmisést Zetelaka plébánia segédlelkészének;

Miklós Szilárd újmisést Brassó – Szent Péter és Pál plébánia segédlelkészének;

Olasz Béla újmisést Kézdivásárhely – Kanta plébánia segédlelkészének nevezte ki a főpásztor.