Piarista atyák visszatérése Kolozsvárra

Örömmel értesítem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy Szakál Ádám Márton SP tartományfőnök atyával, valamint Molnár Lehel SP tartományfőnöki megbízottal folytatott tárgyalások után a piarista atyák visszatérnek főegyházmegyénkbe és vállalják a kolozsvári Egyetemi Lelkészség vezetését.

Isten áldása kísérje főegyházmegyénkben végzett szolgálatukat.

(részlet a 2022/IV. érseki körlevélből)