Plébániai levéltárak kiegészítése

Mint ismeretes, főegyházmegyénk területén összesen nyolc gyűjtőlevéltár létesült az egyházközségi archívumok megfelelő őrzése céljából: Gyulafehérváron, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Gyergyószentmiklóson, Székelyudvarhelyen, Szamosújváron és Csíkszeredában.

Az iratanyagok összegyűjtési folyamatában nyújtott segítő együttműködésüket ezúton is köszönöm és kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy a későbbiekben előkerülő dokumentumokról értesítsék levéltárosainkat a leveltar@romkat.ro címen, a 0726-122.808 vagy a 0748-331.538 telefonszámokon, hogy azokat értékük szerint tudjuk restaurálni, digitalizálni és biztonságos körülmények között őrizni.

(részlet a 2023. / VIII. érseki körlevélből)