Plébánosi vizsga időpontja

Ebben az évben is megszervezzük a plébánosi vizsgát azoknak, akik a feltételeknek eleget tettek és szeretnék a plébánosi címet megszerezni. Az előző évekhez hasonlóan ismételten az érdekeltek tudomására hozzuk az ezzel kapcsolatos tudnivalókat.

A plébánosi vizsgára 2014. november 13-án, csütörtökön kerül sor Gyulafehérváron. A vizsgára történő előkészület és a vizsga letétele jó alkalom arra, hogy a korábban tanult anyagot felfrissítsék, és ennek folytán jobban elmélyítsék.

Megismételjük korábbi rendelkezésünk ide vonatkozó részét:

A plébánosi vizsga szabályzatának 2. §-ban ez áll: „Plébánosi vizsga nélkül senki sem használhatja a plébánosi címet, nem kaphat végleges, visszavonásig szóló igehirdetési és gyóntatási joghatóságot, NEM PÁLYÁZHAT PLÉBÁNIÁRA”.

Ennek a kitételnek a jövőben is nyomatékkal eleget szeretnénk tenni. Aki plébánosi vizsga nélkül pályázik plébániára, tudnia kell, hogy eredményesen vizsgát tett paptestvérei előnyt élveznek vele szemben.

A magunk részéről ismételten kérni és buzdítani tudjuk azon Paptestvéreket, akik még nem tették le a plébánosi vizsgát, hogy éljenek a lehetőséggel.

(2014/I. körlevél)