Sajtóközlemény - A pápa romániai látogatásának, a család helyzetének és az ifjúság nevelésének témája a katolikus püspökök előtt

Krisztus feltámadt!

Ferenc pápa romániai látogatása, a család helyzete és az ifjúság nevelése is szerepelt a Romániai Püspöki Konferencia tavaszi ülésén részt vett római- és görögkatolikus püspökök által tárgyalt témák között. Az ülés munkálatai 2017. május 3-5. között zajlottak Kolozsváron, a Kolozsvár-Szamosújvári Görögkatolikus Püspökség szervezésében.

Miután ősszel a konferencia hivatalosan meghívta Ferenc pápát Romániába, néhány főpásztor személyes meghívót is küldött a Szentatyának, hogy keresse fel az általuk képviselt egyházmegyét, közösségeket, zarándokhelyeket: Balázsfalvát, Csíksomlyót, Máriaradnát, Bákót. Az ülésen Mons. Muary Buendìa apostoli nuncius tájékoztatta a jelenlévő püspököket, hogy Ferenc pápa valóban szeretne eleget tenni a meghívásnak, és az egység jegyében látogatást kíván tenni Romániában.

A fatimai (Portugália) jelenések 100. évfordulója alkalmából a püspökök kihangsúlyozták, hogy a folyó év május 13. és október 13. között különféle imaalkalmakat szerveznek, amelyeken a Boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlják országunkat és a katolikus közösségeinket.

A házasságra és a családra vonatkozó egyetemes igazság védelmében és továbbadása érdekében a püspökök egy nyílt levélben újra megfogalmazták, hogy szükség van Románia Alkotmánya 48. pontja 1. bekezdésének módosítására. A főpásztorok hangsúlyozzák, hogy „a jelenlegi „felek” megnevezésnél az „egy férfi és egy nő” pontosabban fejezi ki azt, hogy mit jelent a keresztény házasság és a család Romániában.”

A munkálatok során a püspökök a neveléssel kapcsolatos szempontokra is kitértek. Az oktatásügyi miniszternek címzett két levélben a katolikus főpásztorok párbeszédet kezdeményeznek az állami szervekkel olyan ügyekben, melyekre a jelen jogalkotás még nem javasolt teljeskörű megoldást. Ilyen például az iskolai hitoktatás, a katolikus középiskolák státusza, a felekezeti oktatás, az érettségivizsga, a tanév szerkezete, a vallási ünnepek betartása, a középiskolák igazgatótanácsainak helyzete stb. A püspökök emlékeztettek arra is, hogy a Katolikus Egyház több alkalommal is felterjesztette jogalkotási javaslatait, melyeket viszont „párbeszéd hiányában nem sikerült megértetni és elfogadtatni”.

A püspökök tárgyaltak az katolikus ifjúságának tevékenységről a cserkészeten, illetve a különböző katolikus szervezetek keretein belül. Szó esett továbbá a Ferenc pápa által meghirdetett és a fiatalokról szóló 2018-as szinódusról is, melynek témája „A fiatalok, a hit és a hivatástisztázás”. Ennek előkészítésére márciusban szimpóziumot szerveznek Barcelonában, melyen egy román delegáció is részt vesz.

Most is előkerült a konferencia üléseinek visszatérő, megoldatlan témája: az egyházi javak visszaszolgáltatása. Emellett a főpásztorok megvizsgálták a Romániai Caritas Konföderáció, a Romániai Katolikus Orvosok Szövetsége és a Romániai Pápai Missziós Művek tevékenységi jelentéseit, illetve üdvözölték a Temesváron április 25-28. között sikeresen megszervezett országos római- és görögkatolikus hittanversenyt.

A püspökök megegyeztek abban, hogy a Romániai Püspöki Konferencia következő ülése 2017. szeptember 18-20. között Jászvásáron kerül megrendezésre.

A Romániai Püspöki Konferenciát az ország római katolikus és görögkatolikus püspökei alkotják, kifejezve az egyházmegyék szoros kapcsolatát, illetve az egységet Szent Péter utódával, Ferenc pápával. A romániai katolikus püspökök évente kétszer üléseznek, tavasszal és ősszel. 

 

Ft. Francisc Ungureanu

titkár

Kapcsolódó: