Székesegyházi búcsú és Veni Sancte

Szeptember 29-én, Szent Mihály főangyal ünnepén, főegyházmegyénk és székesegyházunk védőszentjének a napján tartjuk székesegyházunk búcsúját, mely egyben Hittudományi Karunk tanévnyitó Veni Sancte-ja is. 
Az ünnepi szentmise de. 11 órától kezdődik, hogy a távolabbról jövők is elérjenek.
E napon van Isten Szolgája Márton Áron püspök halálának 35. évfordulója.
Imádkozzunk boldoggá avatásáért!
 
Gyulafehérvár, 2015. szeptember 15.
 
†György s.k.
érsek
 
(Részlet a 2015/X. körlevélből)