Személyi változások a Gyulafehérvári Főegyházmegyében

A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye plébániáin augusztus elsejével az alábbi személyi változásokra kerül sor:

A. Újmisések: 2018. június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén pappá szenteltem a gyulafehérvári székesegyházban, az alábbi diakónusokat. A szentelést követően megkapták új állomáshelyeikre szóló kinevezést.

1. KOVÁCS JÓZSEF újmisést – Csíkszereda Szent Keresztbe,

2. POPESC MIHĂIŢĂ CRISTIAN újmisést – Nagyszeben Belvárosba,

3. ANTAL ZOLTÁN LÁSZLÓ újmisést – Gyergyószentmiklós Szent Istvánba,

4. PASCA SZILÁRD újmisést – Csíkszentdomokosra,

5. FÜLÖP ZSOMBOR újmisést – Brassó Belvárosba neveztem ki segédlelkésznek.

***

***

B. Segédlelkészek:

 

 1. TODOR ATTILA csíkszeredai segédlelkészt a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum spirituálisává,
 2. FARKAS ERVIN brassói segédlelkészt szintén a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum prefektusává neveztem ki.
 3. ELEKES SZABOLCS nagyszebeni segédlelkészt a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király plébániára,
 4. BENEDEK RÓBERT KÁROLY sepsiszentgyörgyi káplánt Brassó Bolonyába,
 5. LUKÁCS JÁNOS csíkszentdomokosi káplánt Barótra,
 6. BIRÓ KÁROLY baróti káplánt Ditróba neveztem ki.
 7. BOJTOR ATTILA kolozsvári segédlelkész római tanulmányokra megy. Helyébe
 8. LÁSZLÓ ISTVÁN ifj. gyulafehérvári kisszemináriumi prefektust neveztem ki.
 9. BENE KÁLMÁN ditrói segédlelkészt elengedtem szerzetbe. A megszentelt élet karthausi közösségében folytatja hivatását.
 10. SAJGÓ BALÁZS a Caritas Lelki Igazgatója, kisegítő lelkészként is működött Gyergyószentmiklóson. Augusztus 1-től felmentettem plébániai megbízatásai alól, hogy kifejezetten a Caritas-ügyek szolgálatára állhasson.
 11. OBERMÁJER ERVIN római tanulmányairól hazatérő papunkat a gyulafehérvári Papnevelő Intézet prefektusává neveztem ki.

***

C. Plébánosok, lelkészek

 1. KÉMENES LÓRÁNT-ZOLTÁN türi plébánost a kolozsvári Szent Mihály egyházközségbe neveztem ki plébánosi minőségben. A plébánosi feladatokat átmenetileg ellátó
 2. VERES STELIAN plébánost helyettesnek neveztem ki.
 3. FARKAS LÁSZLÓ gyulafehérvári kisszemináriumi spirituálist szentkeresztbányai plébánosnak,
 4. BIRTON RÓBERT-ATTILA brassó-belvárosi segédlelkészt Székelykálba,
 5. BECZE LORÁNTot Székelykálból Szentkatolnára,
 6. OPRA ISTVÁNt Szentkatolnáról Oroszhegyre,
 7. SEBESTYÉN DOMOKOSt Oroszhegyről Ákosfalvára,
 8. MÁTHÉ FERENCet Ákosfalváról Szentdemeterre,
 9. SEBESTYÉN ÁGOSTONt Szentdemeterről Máréfalvára neveztem ki plébánosi minőségben.
 10. SCHEIANU CIPRIAN csíkszeredai segédlelkészt Gödemesterházára,
 11. PUSKÁS ATTILÁt Gödemesterházáról Nyárádselyébe,
 12. NAGY LÁSZLÓt Nyárádselyéből Gyergyószárhegyre neveztem ki plébánosnak.
 13. GYÖRGY BALÁZS gyergyószárhegyi lelkész átmenetileg Háromkútra nyert kinevezést.
 14. BUCIUMAN GHEORGHE TRAIAN Brádról Türbe kerül plébánosnak.
 15. LÁSZLÓ REZSŐ visszatér a Pálos Rendből főegyházmegyei szolgálatba és Csikcsicsóba kapott plébánosi kinevezést.
 16. NAGY JÓZSEF csíkcsicsói plébános betegségére való tekintettel kisebb egyházközséget kért. Ennek értelmében Kézdimartonosra kapott plébánosi kinevezést.
 17. KOVÁCS ZSOLTot Kézdimartonosból Csíkszentmártonba helyeztem.
 18. VAKARIA BÉLA betegségére való tekintettel, kisebb, gyergyói plébániát igényelt. Így kapott kinevezést az orotvai plébániára.
 19. SZECSETE ZOLTÁN Orotváról Balánybányára,
 20. BÁLINT EMIL Balánbányáról a megüresedett csíkszeredai Szent Ágoston plébániára került plébánosi beosztásban.

***

D. Plébániák oldallagos ellátása:

 1. Brádot és fíliáit átmenetileg ellátják a dévai Szent Antal, II-es számú plébániáról,
 2. Lemhényt oldallagosan ellátja KOPÁCSI FERENC Kézdialmásról.

Az esetleges félreértések elkerülése céljából közlöm, hogy az alábbi helyeken nem történt változás, csupán megerősítés:

 1. Főtisztelendő Dr. SZÉKELY DÉNES kanonok, teológiai tanár úr, korábbi gyulafehér-vári megbízatásai megtartásával, augusztus 1-től plébánosi minőségben, továbbra is ellátja Kolozsvár-Monostort és Tordatúrt.
 2. MÁLNÁSI DEMETER kosteleki megbízatása megtartásával, augusztus 1-től kinevezett gyimesközéploki plébános.

Mindnyájuknak töretlen munkabírást, lelkes szolgálatot kívánunk a jó Pásztortól!

***

 

E. Jezsuitáknál változás:

 1. P. KISS ULRICH SJ augusztus 1-től befejezi marosvásárhelyi szolgálatát és visszatér Budapestre.
 2. P. JAKABOS BARNABÁS SJ lesz a marosvásárhelyi jezsuita közösség elöljárója és ő vezeti az ún. Jezsuita Udvart is, amely magába fogalja az egész ottani ténykedést.
 3. P. HORVÁTH FERENC LÁSZLÓ SJ augusztus 1-től Marosvásárhelyre nyert kinevezést. Ő fogja végezni az egyetemi lelkészséggel kapcsolatos feladatokat és tevékenységével jelen lesz az egyetemi kampuszokon is.

***

 

F. Nyugállományba vonultak:

 1. EGYED GÁBORt betegségére való tekintettel, köszönetnyilvánításunk mellett, augusztus 1-től nyugállományba vonul.
 2. SZECSETE LÁSZLÓ szentkeresztbányai plébános, ismételt köszönetnyilvánításunk mellett, betegnyugdíjas állományba vonult.
 3. SÁNTHA PÁL lemhényi plébánost felmentettem betegsége idejére a plébánia vezetése alól; betegszabadsága idején gyógykezelésben részesül.

Az önálló egyházközségbe pályázó lelkészek kérését is teljesítettük, ahol a körülmények megengedték, de határozottan kértük, hogy záros határidőn belül tegyék le a plébánosi vizsgát.

Amennyiben ezen elvárásnak nem tesznek eleget, képességüknek megfelelő egyházközségbe kerülhetnek.

 

Az újonnan kinevezett és új állomáshelyre kerülő Paptestvéreknek

sok kegyelmet, töretlen munkabírást, jó együttműködést

és örömteli szolgálatot kívánunk a jó Pásztortól!

(részelt a 2018/VII. érseki körlevélből)