Személyi változások – kinevezések, felmentések és áthelyezések főegyházmegyénkben

Folyó év augusztus 1-jével az alábbi változásokra kerül sor a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében:

A. Újmisések:

2019. június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén pappá szenteltem a gyulafehérvári székesegyházban két diakónusunkat. A szentelést követően megkapták az állomáshelyeikre szóló kinevezést.

1. BERECZKI ATTILA újmisést – Gelencére,

2. FÜLÖP SÁNDOR SZABOLCS újmisést – a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király plébániára helyeztem.

3. KOVÁCS SZABOLCS újmisés – folytatja római tanulmányait.

B. Segédlelkészek:

4. BOGA NORBERT gyergyószentmiklósi segédlelkészt a medgyesi plébániára.

5. KOVÁCS JÓZSEF csíkszeredai segédlelkészt a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébániára,

6. GYÖRGY IMRE csíkszeredai segédlelkészt a baróti plébániára

7. FARKAS ZSOMBOR gelencei segédlelkészt a csíkszeredai Szent Kereszt plébániára helyeztem.

C. Plébánosok, lelkészek:

8. Dr. BARA ZOLTÁN teológiai tanár urat eddigi megbízatásai megtartásával a brádi plébánia ellátásával bíztam meg.

9. CSÍKI SZABOLCS medgyesi segédlelkészt Csíkdelnére neveztem ki plébánosnak és egyben FIF munkatársként ellátja a székelyföldi ifjúsági lelkészi szolgálatot.

10. ELEKES SZABOLCS sepsiszentgyörgyi segédlelkészt az uzoni plébániára neveztem ki.

11. GYÖRGY BALÁZS háromkúti lelkészt a gyergyószentmiklósi Szent Miklós plébánia kisegítő lelkészének neveztem ki.

12. HAJLÁK ATTILA kézdivásárhelyi segédlelkészt Imecsfalvára,

13. LUKÁCS JÁNOS baróti segédlelkészt Nyárádselyébe,

14. PAPP MÁRTON Imecsfalváról Csíkszentkirályra neveztem ki plébánosnak.

15. CSAPAI ÁRPÁD csíkszeredai egyetemi lelkészt, mostani megbízatása megtartásával csíkszeredai kórházlelkésznek neveztem ki.

16. PUSKÁS ATTILA nyárádselyei plébánost saját kérésére elengedtem ideiglenes lelkipásztori szolgálatra a temesvári egyházmegyébe.

17. BENE KÁLMÁN uzoni lelkész saját döntése alapján, folyó év augusztus 1-től nem vállal lelkipásztori szolgálatot. További szándéka ismeretlen.

D. Ferences áthelyezések:

Főtisztelendő P. URBÁN ERIK OFM tartományfőnök, érseki helynök jelentése alapján, a Szent István Királyról nevezett Erdélyi Rendtartományban megtartották a Káptalani Kongresszust, amelynek keretében az alábbi személyi változásokról döntöttek:

1. P. ALBERT LEÁNDER OFM Déva II-es számú plébániáról Csíksomlyóra – Kegytemplom igazgató,

2. Fr. FÁBIÁN SEBESTYÉN OFM Szászsebesről Dévára,

3. P. FECHETA JENŐ OFM Kaplonyból Brassóba–ferences templomigazgató,

4. P. GEGŐ JULIANUS OFM Szárhegyről Szászsebesre – segédlelkész,

5. P. GUIA HUGÓ OFM Désről Kolozsvárra – ferences templomigazgató,

6. P. MAREK BERNARDIN OFM Déváról Kaplonyba – segédlelkész,

7. P. NAGY KÁROLY OFM Szászsebesről Déva – házfőnök és a román nyelvű pasztoráció felelőse.

8. P. ORBÁN SZABOLCS OFM teológiai tanár, Kolozsvár házfőnök,

9. P. PÁLL LEÓ OFM Szászsebesen házfőnök, plébános,

10. Fr. PLANK ISTVÁN OFM Brassóból Désre,

11. P. PUVAK MARIAN OFM Brassóból Csíksomlyóra – gyóntató,

12. P. SEBESTYÉN ALBERT OFM Kolozsvárról Désre, házfőnök és plébános,

13. P. URBÁN ERIK OFM tartományfőnök; Megj.: rendtartományunk központja továbbra is Kolozsvár, de több időt fogok a csíksomlyói kolostorunkban tölteni, ugyanakkor szándékomban áll egy-egy közösségben is hosszabb ideig tartózkodni.

E. Nyugállományba vonultak:

18. CSATÓ BÉLA csíkszentkirályi plébános és

19. CSINTALAN LÁSZLÓ csíkdelnei plébános köszönetnyilvánításunk mellett, betegségük címén nem vállalnak további lelkipásztori szolgálatot.

Az újonnan kinevezett és új állomáshelyre kerülő Paptestvéreknek sok kegyelmet, töretlen munkabírást, jó együttműködést és örömteli szolgálatot kívánunk a jó Pásztortól!

Gyulafehérvár, 2019. július 3-án, Szent Tamás apostol ünnepén.
† György s.k.
érsek

(részlet a 2019/VI. körlevélből)