Személyi változások a központban

A püspöki szék megüresedésével megszűnik az általános helynök hatalma (481. k., 1§).

Msgr. Potyó Ferenc pápai prelátus több mint 22 éven át látta el az általános helynöki feladatokat és koordinálta a központi hivatalokat irodaigazgatóként. Lelkiismeretes és legjobb tudásával végzett több mint két évtizednyi munkáját elismerve, minden meg-bízatásáról való nagylelkű lemondását elfogadtam, és ezúton fejezem ki köszönetemet a főegyházmegye és a lelkek üdve érdekében végzett eddigi szolgálatáért.

A megyéspüspöknek kötelessége általános helynököt kinevezni (475. k).

Amint azt a püspökszentelési szentmise végén bejelentettem, e feladatkör betöltésére Ft. Dr. Lukács Imre-Róbert atyát kértem fel és neveztem ki, akinek bírósági helynöki feladatkörét is megerősítettem.

A hatékony ügyintézés érdekében célszerűnek és szükségesnek tartottam az általános helynök és a főegyházmegyei hivatal irodaigazgatójának feladatkörét különválasztani. Utóbbira Ft. Hurgoi János atyát kértem fel és neveztem ki, aki átmenetileg az érseki titkár szerepét is betölti.

A főegyházmegye területén élő és szolgáló szerzetesek és szerzetesnők ügyeinek intézésére külön érseki helynököt neveztem ki Fr. Urbán Erik OFM tartományfőnök személyében.

Gyulafehérvár, 2020. február 22.

†Gergely s.k.

érsek

(részlet a 2020/2. érseki körlevélből)