Szentírás-vasárnapi gyűjtés - Gyakorlati tudnivalók

Szentírás-vasárnapi gyűjtés
 
Kérem Paptestvéreimet, szervezzék meg egyházközségükben idén is Szentírás vasárnapjára a Szentírás üzenetének terjesztése céljából a főegyházmegyei gyűjtést. 
Köszönetet mondok a Tisztelendő Paptestvéreknek, hogy az elmúlt esztendőben is öntudatos hozzáállással pártolták fel és támogatták e kezdeményezést: Hálás köszönet előre is ezen áldozatotokért!
Kérem, hogy a befolyt összeget a főesperesi központokon keresztül összesítve utalják át az alábbi bankszámlára:
 
Katolikus Magyar Bibliatársulat 
Asociaţia Catolică Biblică Maghiară
Cod IBAN: RO65RNCB0003037776090001
Banca Comercială Română SA Alba Iulia
 
Gyulafehérvár, 2015. szeptember 15.
 
†György s.k.
érsek
 
(Részlet a 2015/X. körlevélből)