A szinodális út lényege: találkozunk, egymást meghallgatjuk, együtt járunk

Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában bemutatott szentmise keretében múlt vasárnap, október 10-én nyitotta meg a 2023-as püspöki szinódushoz vezető folyamatot. Világszerte ugyanezt teszik a főpásztorok saját egyházmegyéjükben. Ez történt október 17-én a 10 órakor kezdődött szentmise keretében a gyulafehérvári székesegyházban, ahol a homília keretében Kovács Gergely érsek egyházjogilag precízen, ugyanakkor közérthetően magyarázta el a püspöki szinódusok lényegét, a most meginduló szinodális folyamat mibenlétét és lépéseit.

A XVI. Rendes Püspöki Szinódus gyulafehérvári főegyházmegyei szakaszának nyitó szentmiséjén Kovács Gergely érsek Ferenc pápának az október 10-i szentmise homíliájában megfogalmazott, irányt mutató gondolatait idézte: „szinódust tartani azt jelenti, hogy azonos úton járunk, együtt járunk. Nézzünk Jézusra, aki az úton először találkozik a gazdag emberrel, azután meghallgatja a kérdéseit, végül pedig segít neki eldönteni, mit tegyen, hogy elnyerje az örök életet”.

„A jövő év márciusáig tartó főegyházmegyei szakaszban mi is pontosan ezt szeretnénk tenni: találkozni, meghallgatni és helyesen dönteni” –fogalmazott a gyulafehérvári főpásztor, hozzátéve: ehhez kérjük a Szentlélek segítségét, aki arra vezet bennünket, amerre Isten akarja, és nem arra, amerre személyes elképzeléseink és ízlésünk vezetne bennünket.

A szentmise homíliája a szinódusi folyamat magyarázatát kínálta. Hiszen mindez számos félreértés forrása lett, sokakból bizonytalanságot váltott ki. Sokan sokféle kérdést fogalmaztak meg: új egyetemes zsinat készül? Netán az egyház is a demokratikus kormányzási, vezetési formát részesíti előnyben?

Az egyházjogász gyulafehérvári érsek a pontos és árnyalt válasz érdekében 1965-ig vezetett vissza, amikor VI. Pál pápa létrehozta a püspöki szinódust. Ennek keretében a világ minden részéről időnként összehívott püspökök mintegy egy hónapig tartó értekezésének az a célja, hogy tanácsadóként segítsék a pápa tevékenységét. Tehát „nem hoznak döntéseket, nem kormányozzák az egyházat, hanem fontos kérdésekben tanácsot adnak a pápának. A püspöki szinódus 1965 óta tizenöt alkalommal gyűlt össze rendes formában, három esetben került sor rendkívüli tanácskozásra, és tizenegyszer rendeztek meg egy-egy földrésszel vagy térséggel foglalkozó szinódust.”

A szó a görög szünodoszból (gyűlés, összejövetel) ered, összetevői: szün- (együtt, össze) és hodosz (menés, út). Ez utóbbi még jobban megvilágítja Ferenc pápa út hasonlatát, az úton járás, az azonos úton együtt járás képeit.

A mostani püspöki szinódus a tizenhatodik, eredetileg 2022 októberére tervezték. Mint oly sok mindennek, a pandémia ennek is átírta a forgatókönyvét, kiderült, hogy csak 2023 októberében tudják megrendezni. Így ez a szinódus kétéves folyamattá alakul át azzal a céllal, hogy az egyházmegyéknek legyen ideje és lehetősége Rómába juttatni az emberek tényleges benyomásait, gondolatait és igényeit. „A mostani szinódusi útnak az a célja, hogy mindenki szóhoz juthasson, egyetlen hívő se érezze úgy, hogy senkit nem érdekel, mit gondol.”

A főpásztor a szinódusi utat a szinódusi logó értelmezésével tette közérthetővé. A képen egy terebélyes fa látható, szinte uralja, ágai elérik az eget, formája Krisztus keresztjére utal. Felette az Oltáriszentség napként ragyog. A vízszintes ágak kezek vagy szárnyak gyanánt kitárulnak, a Szentlélekre utalva. A fa-kereszt-Eucharisztia-Szentlélek tövében az egyházat, Isten népét 15 színes, mozgásban levő alak szimbolizálja: az egész emberiséget, az élethelyzetek, a generációk és a származás sokféleségében. „Nincs hierarchia ezen emberek között: fiatalok, idősek, serdülők, gyermekek; férfiak, nők; világiak, szerzetesek; szülők, párok, egyedülállók; fogyatékkal élők; a püspök és a szerzetesnővér is közöttük megy, nem előttük.” Mozgásban vannak, mert az egyház, Isten vándorló népe sosem statikus: mozgásban van. Mindezen képi elemek alatt ott áll a téma megnevezése, „Egy szinodális Egyházért: közösség, részvétel és küldetés”.

Maga a szinódusi folyamat három részre tagolódik, tudhattuk meg Kovács Gergely érsek homíliájából. Az első szakasz a megnyitástól 2022 márciusáig tart. Az egyházmegyei szakaszban kell megszólítani és meghallgatni mindenkit az egyházmegyében, annak végén az összefoglalót eljuttatni Rómába. Majd 2022 áprilisától a szinódus titkársága feldolgozza az egyházmegyékből beérkező tapasztalatokat és összefoglalásokat, ezek alapján megalkotják az első ideiglenes munkaanyagot. Ezt követően, 2022 októbere és 2023 márciusa között földrészenként, a püspöki konferenciák szintjén folytatódik majd zajlik a folyamat, s ennek eredménye a második munkadokumentum, amelyet 2023 októberében Rómában a tényleges püspöki szinóduson vitatnak meg.

Ferenc pápa e folyamatban „együtt-gondolkodásra, együtt-járásra hív meg. Ugyanakkor figyelmeztet, hogy a szinódus nem parlament, nem közvélemény-kutatás, hanem a találkozás, a meghallgatás és a döntés ideje a Szentlélek segítségével.” A főpásztor hozzátette: arra keressük a választ, hogyan valósul meg ma főegyházmegyénkben az „együtt járásunk”, és milyen konkrét lépésekre hív minket a Lélek, hogy növekedjünk ebben az „együtt járásban”.


„Az a cél, hogy főegyházmegyénk lehető legtöbb katolikusát megszólítsuk: papokat és szerzeteseket, rendszeresen templomba járókat és vallásukat ritkán vagy egyáltalán nem gyakorló híveket, házasokat és egyedülállókat, fiatalokat és öregeket, a különböző társadalmi, politikai, gazdasági helyzetben élőket. Minden hívünket meghívjuk, hogy aktívan vegyen részt az egyház szinodalitásában, ahol egymással találkozunk, egymást meghallgatjuk és együtt járunk”, foglalta össze a főpásztor.


A szinodális út főegyházmegyei szakaszának felelős koordinátorává Csont Ede tusnádi plébánost nevezte ki a főpásztor, az egyházmegyei szakasszal kapcsolatos tudnivalókat, tennivalókat a későbbiekben körlevélben közlik majd. Addig pedig imádkozzunk mi is, mindannyian Ferenc pápával úgy, ahogy a szinodális út főegyházmegyei szakaszát nyitó szentmisében tettük:

Jöjj, Szentlélek! Te, aki új nyelveket támasztasz és életadó szavakat adsz ajkunkra, óvj meg attól, hogy múzeumegyházzá váljunk, mely tetszetős, de néma, melynek sok múltja, de kevés jövője van! Jöjj közénk, hogy a szinódus megélése során ne engedjük, hogy csalódás uralkodjon el rajtunk, hogy ne vegyük el a prófécia erejét, és ne egyszerűsítsünk mindent meddő vitákra! Jöjj, szeretet Lelke, nyisd meg szívünket a figyelmes hallgatásra! Jöjj, szentség Lelke, újítsd meg Isten hívő szent népét! Jöjj el, teremtő Lélek, újítsd meg a föld színét! Ámen.

Bodó Márta, 2021. október 17., RomKat.ro

A szemtiseközvetítés megtekinthető az érsekség Facebook-oldalán