A Szőkefalvi állítólagos jelenésekről

Szám: 612-2000.
A SZŐKEFALVI ÁLLÍTÓLAGOS JELENÉSEKRŐL
Mărian Rózsika szőkefalvi hívünknek 1995 óta vannak állítólagos látomásai. Az utóbbi időben nagy nyilvánosság előtt éli át a Szűzanya állítólagos jelenéseit. Az illetékes Egyházmegyei Hatóság csak a jelenések sorozata megszűnésekor nyilatkozhat az előírt egyházi vizsgálat után.
Ezért kérem T. Testvéreimet, hogy tartózkodjanak minden olyan szentbeszédtől vagy cselekedettől, amely az állítólagos jelenéseket mint biztosan természetfölöttit mutatná be.
Engedélyeztem a nyilvános istentiszteletet a plébániatemplomban az állítólagos jelenésekkel kapcsolatban, de attól függetlenül. Az istentisztelet és közös ima mindenben kövesse egyházunk előírásait. Az eseményeket figyelemmel kísérem, hogy minden egyházunk szellemében és a lelkek javára történjék. Kerüljünk mindent, ami szektás jellegű vagy nem egyeztethető össze hitünk és erkölcsünk tanításával.
Dr. Jakubinyi György érsek

2000 húsvétján