Új főpásztora van főegyházmegyénknek

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekségnek

új főpásztora van.

Ferenc pápa elfogadta nm. és ft. mons. Jakubinyi György érsek lemondását

és utódául kinevezte mons. dr. Kovács Gergelyt.

A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség örömmel hozza mindenki tudomására, hogy Ferenc pápa kinevezte mons. dr. Kovács Gergelyt a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség élére, és ugyanakkor hálásan megköszöni mons. dr. Jakubinyi György érsek 29 éves vezetői szolgálatát a főegyházmegye élén.

Ferenc pápa 2019. december 24-én elfogadta mons. dr. Jakubinyi György érsek egészségügyi okok miatt benyújtott lemondását a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség éléről.

Mons. dr. Kovács Gergelyt a gyulafehérvári Szent Mihály székesegyházban február 22-én de. 11 órától tartott ünnepi szentmise keretében szentelik püspökké és iktatják be gyulafehérvári római katolikus érseknek. A főszentelő em. és ft. Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke lesz. Az új főpásztor a bíboros munkatársa és az említett intézmény hivatalvezetője volt. A két társszentelő: nm. és ft. mons. Jakubinyi György nyugalmazott gyulafehérvári érsek, apostoli adminisztrátor és nm. és ft. Miguel Maury Buendía, Románia és a Moldvai Köztársaság apostoli nunciusa.

Mons. dr. Kovács Gergely az 1009-ben alapított Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség 84. főpásztora.

A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség területe 58 234 km2 (lakosainak száma 3590500), a római katolikusok száma 355500. A főegyházmegye tizenöt főesperességében 253 plébánia található, 332 pap (ebből 33 szerzetes-pap) teljesít lelkipásztori szolgálatot.

 

A Gyulafehérvári Főegyházmegye sajtószolgálata

 

Kapcsolattartó: Bodó Márta 0744-486264

Médiafelelős: Oláh Zoltán 0745-872592


Nm. és ft. mons. Jakubinyi György ny. érsek életrajza

Mons. Jakubinyi György 1946. február 13-án született Máramarosszigeten. A líceum elvégzését követően 1963-ban beiratkozott a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskolára. 1970 és 1972 között a római Pápai Gergely Egyetemen tanult. Márton Áron püspök a szatmári egyházmegye számára szentelte pappá 1969. április 13-án a gyulafehérvári székesegyházban. 1969. szeptember 1. és 1970. július 31. között a szatmári ordinárius titkára volt. 1972–1974 között Rómában a Pápai Biblikus Intézetben folytatta tanulmányait. 1978. június 1-jén a budapesti Pázmány Péter Egyetemen nyert doktori fokozatot. 1974. szeptember 1-jétől a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola szentírástudomány-tanára. 1990. március 14-én a Gyulafehérvári Római Katolikus Püspökség segédpüspökévé és Aquae Regia címzetes püspökévé nevezték ki. 1990. április 29-én szentelték püspökké a csíksomlyói kegytemplomban. 1990. május 10-én a gyulafehérvári püspökség általános helynökévé nevezték ki. 1991-ben újra elkezdte működését a Romániai Püspökök Konferenciája, Jakubinyi György a konferencia titkára volt 1991. április 15–1993. szeptember 27. között. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia tagja, 1990-es megalakulása óta társelnöke.

1991. július 19-én II. János Pál pápa a romániai örménykatolikusok apostoli kormányzójává nevezte ki, tisztségébe a szamosújvári örmény székesegyházban 1992. március 1-jén iktatta be John Bukovsky apostoli nuncius. 1993. december 4-től a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség Bálint Lajos érsek lemondása után az egyházmegyei tanácsosok testülete (lat. collegium consultorum) apostoli adminisztrátorává választotta Jakubinyi Györgyöt. 1994. április 8-án Ferenc pápa gyulafehérvári római katolikus érsekké nevezte ki. Ünnepélyes beiktatása 1994. április 21-én volt a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban.

Jakubinyi György érsek Tamás József gyulafehérvári segédpüspök (1997. március 1.) és Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök (2003. június 21.) főszentelője volt, társszentelő Reizer Pál néhai szatmári megyéspüspök szentelésén (1990. május 1.).

 

Mons. dr. Kovács Gergely életrajza

Mons. Kovács Gergely 1968. július 21-én született a háromszéki Kézdivásárhelyen. Szülővárosában érettségizett 1986-ban, ezt követően a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskolán tanult. A római Germanicum et Hungaricum Kollégium diákja volt 1990-től, a Pápai Gergely Egyetemen szerzett bakkalaureátust teológiából 1992-ben. 1993-ban szentelték pappá. Egyházjogi tanulmányait a Pápai Laterán Egyetemen folytatta, ahol 1994-ben licenciátusi, 1996-ban doktori fokozatot szerzett. Ezt követően Marosvásárhelyen segédlelkészként szolgált. 1997-ben kezdte tevékenységét a Kultúra Pápai Tanácsánál mint a német nyelvterület és Közép- és Kelet-Európa felelőse, illetve a Culture e Fede (Kultúrák és hit) kiadvány szerkesztője. 2000-ben pápai káplán címmel tüntették ki. 2004-től a Kultúra Pápai Tanácsának hivatalvezetője. A Kléruskongregáció, a Rota Romana bíróság és a Hittani Kongregáció külső munkatársa, a firenzei és toszkánai magyar ajkú hívek lelkipásztora, Márton Áron és Hám János püspök, valamint Bódi M. Magdolna vértanú szentté avatási ügyeinek posztulátora volt.

 

Hasznos tudnivalók Msgr. dr. Kovács Gergely püspökszenteléséről és érseki beiktatásáról >>