Városházi igen a marosvásárhelyi katolikus gimnázium létrehozására

Megszavazta a marosvásárhelyi városi képviselő-testület a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium létrehozásáról szóló határozattervezetet, ezenkívül 1,5 millió lejt különített el az ingatlan azonnali sürgősségi felújítására. Ez a döntés még csak a kezdet, állítja Tamási Zsolt, az intézményalapítással megbízott Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány világi tagja.

unirea_1_b

A katolikus iskola az Unirea Főgimnázium által elfoglalt épület egy szárnyában jöhet létre

A július 29-ei képviselő-testületi ülésen az ülésvezető Claudiu Maior alpolgármester rekordidő alatt vezényelte le a napirendi pontok megszavazását. A mindenkit lázban tartó, eredetileg 12-es napirendi pont, a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium létrejöttéről szóló határozattervezetet vitatták elsőként. Claudiu Maior határozottan elutasította az Unirea Főgimnázium igazgatónőjének kérését, hogy a szavazás előtt felszólalhasson. Nem vette figyelembe azt sem, hogy Ionela Ciotlăuş, Sebastian Pui, Olimpiu Sabău-Pop azt kérték, pontonként szavazzák meg a polgármesteri hivatal és a Státus között kötendő bérleti szerződést. De azoknak a kérvényeknek sem hagyott kibontakozási teret, amelyekben többek között Dan Tănasă,  Olimpiu Sabău-Pop, valamint az Avram Iancu és Vatra Românească egyesületek azt kérték: szervezzenek közvitát a felekezeti iskola létrehozásáról, illetve a felújításokra szánt másfél millió lej előirányzásáról. Mindezeket mellőzve a szavazást hamar lebonyolították, 9 RMDSZ-es és 6 PDL-s képviselő döntött az iskola létrehozásáról.

Húsz évig két iskola egy épületben

„A mai napon a képviselő-testület eldöntötte, hogy létrehozzuk a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnáziumot. Ezenkívül elkülönítettünk 1,5 millió lejt azonnali sürgősségi felújítási munkálatokra, és megbíztuk a polgármestert, hogy kösse meg a hosszú távú bérleti szerződést a katolikus egyházzal. A megállapodás egyik legfontosabb és leglényegesebb pontja ennek időtartama, hiszen húsz évre szól. Az Unirea Főgimnázium mellett a római katolikus iskola is önálló jogi személyiséggel fog rendelkezni, amivel azt a fajta békés együttműködést szeretnénk szentesíteni, ahol két iskola is jól érezheti magát” – fejtette ki Peti András alpolgármester.

„A románok és a magyarok legkevesebb 20 évig lesznek együtt abban az épületben. Ami bizonyos: a mostani főgimnázium 20 évig ott marad, és legtöbb két hónapon belül elkezdjük a felújítási munkálatokat a ma megszavazott összegből. A többi csak politikai szlogen olyan emberek részéről, akik alá akarják ásni a románok és magyarok közti jó viszonyt” – fejtette ki Claudiu Maior alpolgármester. Újságírói kérdésre, miszerint törvényes-e egy ilyen intézmény létrehozása, Maior elmondta, hogy igen. „Törvényes, és nem értem, hogy miért kellene ellenvetéseket megfogalmazni egy érvényes törvény ellen. Talán azokat az illetékes intézményeket kellene majd kérdezni, amelyek a további engedélyek kibocsátásáért felelősek. Hiszen az engedélyek kibocsátása előtt számításba kell majd venni a diákok, nemkormányzati szervezetek, politikusok által megfogalmazott ellenvetéseket".

Csak az első lépés

Az iskolalapítással megbízott Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány világi képviselője, Tamási Zsolt szerint az, hogy a  határozattervezet átment a képviselő-testületi ülésen, csak az első lépés. „Az önkormányzati igen után a tanfelügyelőségen össze kell hívni egy igazgatótanácsi ülést, amelynek engedélyeznie kell az intézmény létrejöttét. Ha ez megvan, felküldik a tanügyminisztériumba, és a tárca döntésével válik véglegessé az intézmény létrejötte” – fejtette ki Tamási, aki pontosítani is szeretett volna az Unirea Főgimnázium és a tulajdonos között kötendő szerződéssel kapcsolatban: az Erdélyi Római Katolikus Státus és a polgármesteri hivatal között tárgyalások folynak a megállapodás feltételeiről. Mindkét fél ismertette alapelveit, és a Státus csak akkor hajlandó aláírni a szerződést, ha a felekezeti gimnázium önálló jogi intézménnyé válik. A polgármesteri hivatal ugyanis nemrég bejelentette: megegyeztek az egyházzal, miközben még szó sincs a szerződés aláírásáról. Erre akkor fog sor kerülni, amikor a minisztériumi jóváhagyás is megszületik.

Vass Gyopár, Székelyhon.ro, 2014.07.29.

 


Új magyar gimnázium alapításáról döntött Marosvásárhely

Megszavazta a marosvásárhelyi városi tanács a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium megalapítását, amit hosszas politikai egyeztetés előzött meg.

Az új magyar tannyelvű katolikus iskoláról Peti András, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) színeit képviselő alpolgármester a Transindex hírportálnak elmondta, az önkormányzat kétharmados többséggel fogadta el a határozatot, amelyet a helyi román pártok sokáig elleneztek. Az RMDSZ-nek a Demokrata Liberális Párttal (PDL) kötött politikai alku nyomán sikerült megszereznie a közgyűlésben a többségi támogatást.

Tamási Zsolt, az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány kuratóriumának tagja az MTI-nek elmondta: a tervek szerint 2015 szeptemberétől költöznek be az újonnan alapított intézmény osztályai a római katolikus egyház birtokában lévő épületbe, amelyben jelenleg a marosvásárhelyi Egyesülés nevű gimnázium és középiskola működik. Ez utóbbi oktatási intézmény vegyes – román és magyar – tannyelvű, az osztályok nagy többségét a román osztályok teszik ki. Ez az iskola Marosvásárhely egyik elit tanintézménye.

A megállapodást nehezítette, hogy a helyi román pártok és a tanfelügyelőség attól tartott, a római katolikus iskola létrehozása és az épületbe beköltözése miatt az Egyesülés iskola kiszorul jelenlegi székhelyéről.

Tamási Zsolt cáfolta, hogy kiszorítanák a már ott működő osztályokat, a két iskola az épületet megosztva működhet az ingatlanban. A mostani elfogadás után a prefektusnak is láttamoznia kell az önkormányzati határozatot, majd a Maros megyei tanfelügyelőség az oktatási minisztérium láttamozása nyomán bocsáthatja ki az iskola alapításáról szóló iratot.

A kuratóriumi tag elmondta: amennyiben a továbbiakban nem emelnek akadályt az iskola alapításának útjába, akkor a tanintézmény már szeptemberig végleg elnyerheti jogi személyiségét, és elkezdheti működését a jelenleg a helyi Bolyai líceumban működő katolikus osztályokkal.

Az önkormányzati határozat értelmében az iskolaalapításhoz még arra is szükség van, hogy az egyház kössön hosszú távú bérleti szerződést a marosvásárhelyi önkormányzattal, valamint a két haszonélvező iskolával. Ennek a szerződésnek az értelmében válik ugyanis lehetővé az 1903 és 1905 között Kőrössy Albert Kálmán tervei alapján épült ingatlan felújítása európai forrásokból.

Az új iskola a tervek szerint a következő öt évben tizenhét osztállyal fog működni.

MTI/Erdély.ma


Másfél millió lej az Unirea épületegyüttes felújítására

 
A tanács hosszú távú szerződést szavazott meg Marosvásárhely és a Római Katolikus Státusalapítvány között

 
Claudiu Maior ülésvezető elnöknek köszönhetően, a keddi városi tanácsülésen azt tárgyalták, amit kellett; nem hagyta, hogy a szokásos, értelmetlen viták kimerítően hosszúra nyújtsák a városi közgyűlést. A napirendi pontokat, egy-két hozzászólás után futószalagon szavazta meg a testület. Hasonlóképpen, nem engedte elfajulni a tanácsülés legkényesebb pontja, az Unirea líceum körüli vitát sem.
A határozattervezetnek megfelelően a közgyűlés elfogadta Marosvásárhely municípium és az Erdélyi Római katolikus Státusalapítvány közötti hosszú távú szerződés megkötését, megbízta Dorin Florea polgármestert a szerződés aláírásával, és 1.500.000 lejt utalt ki a költségvetési alapból az épületek felújítására.
A határozattervezet ellen Ionela Ciotlăuş és Sebastian Pui liberális tanácsosok – akiknek egyébként az ülés végére megszűnt a mandátumuk, mivel egy nappal korábban kiléptek a pártból, a megyei elnök pedig azonnal megvonta tőlük a politikai bizalmat – tiltakoztak, és cikkelyenkénti szavazást javasoltak. Ugyancsak tiltakozott a szociáldemokrata Sabău közgyűlési képviselő, az anyag azonban változtatás nélkül átment.
Claudiu Maior nem hagyott vitának helyet, az ülés végén adott szót az Unirea líceum igazgatónőjének is, aki elmondta, hogy az Unirea líceum a megye egyik legjobb nevű oktatási intézménye, amelyben 1240 diák tanul román és magyar tagozaton, akik nem akarnak elszakadni. Arra kérte a testületet, hogy az elkövetkezendőkben hozandó döntésekről tájékoztassák őket is, mert ezek a döntések pedagógusokat, gyermekeket és családokat érintenek.
Dorin Florea polgármester arra kérte a nyílt ülésre betódult embereket, köztük a líceum tanárait, ne keltsenek pszichózist, ne kezdeményezzenek értelmetlen vitákat.
A tanácsülés végén a két alpolgármester nyilatkozott a média képviselőinek.
 
A román és magyar diákok még húsz évig az Unireában maradnak
Claudiu Maior alpolgármester: – Ahogy már többször is elmondtam, a románok és a magyarok legkevesebb húsz évig abban az épületben maradnak. Persze bármibe bele lehet kötni, politikai szólamokat hangoztatni, azonban az a tény, hogy a líceum legalább húsz évig még talpon marad, és ott marad, ahol van, ahol én is tanultam, ami pedig a helyhatóságot illeti, meglátják, hogy maximum két hónapon belül kiutaljuk a másfél millió lejt, hogy rendbe tegyük az épületegyüttest. A többi politikai szólam olyan emberek részéről, akiknek egyetlen célja a románok és magyarok közötti feszültségkeltés. Ismétlem, legkevesebb húsz évig együtt maradnak a románok és a magyarok ebben az iskolában.
 
Hosszú távú bérleti szerződés biztosítja az épületegyüttes teljes rekonstrukciójának véghezvitelét
Peti András alpolgármester: – A mai napon a városi tanács eldöntötte, hogy létrehozzuk a római katolikus iskolát az Unirea iskola mellett. Elkülönítettünk 1,5 millió lejt azonnali felújítási restaurálási munkálatokra, és megbíztuk a polgármester urat, hogy megkösse a hosszú távú bérleti szerződést, amely biztosítja majd, hogy vissza nem térítendő uniós forrásokból az épületegyüttes teljes rekonstrukcióját véghezvigyük. Leglényegesebb szempont az időtartam, amely egy hosszú távú, húsz évet felölelő időtartamot lefedő bérleti szerződés, amelyben két iskola kap helyet jelen pillanatban. A mai napon létrehozott római katolikus iskola, és az Unirea Nemzeti Kollégium.
Az alpolgármester elmondta, hogy mindkét intézménynek saját jogi személyisége lesz, az új tanügyi törvény lehetővé teszi a konzorciumok létrehozását az intézmények között, amely előnyökkel jár mindkét tanintézmény esetében, hiszen az oktatási bázis a pedagógusok átjárhatóságát és az infrastruktúra közös használatát is biztosítja.

Mózes Edith, e-Népújság.ro