Márton Áron püspök nyomdokain zarándokoltunk

Szeptember 8. és 10. között tizennegyedik alkalommal került sor arra a zarándokútra, amelynek célja jobban és a lehető leghitelesebben megismerni Isten szolgája Márton Áron püspök életét, tanítását és életpéldáját. A Kovács Gergely atya, Márton Áron püspök boldoggá avatási ügyének posztulátora és Ferencz Kornélia, az Erdélyi Mária Rádió önkéntes munkatársa által szervezett és vezetett zarándoklatnak főbb állomáshelyei: Csíkdánfalva, Csíkszentdomokos, Szászrégen, Máramarossziget, Kapnikbánya, Dés, Kolozsvár és Gyulafehérvár.

A gyulafehérvári főegyházmegye 22 településéről érkezett zarándokok minden korosztályt képviseltek: az Áron püspök által megbérmált nyugdíjastól a nagy püspökkel soha nem találkozó egyetemistáig. Boldogemlékű püspökünknek a katolikus egyházon túlmutató tiszteletét tanúsítja a református és unitárius zarándokok részvétele.

A zarándoklatba Iochom Zsolt fényképei által nyújtunk bepillantást. A zarándoklat napjai szerint három albumba csoportosított fényképek az alábbi linkekre kattintva tekinthetőek meg:
- Az első nap fényképei
- A második nap fényképei
- A harmadik nap fényképei

*     *     *

Első nap, péntek (szeptember 8.)
– Csíkdánfalva: szentmise 

Csík­szentdomokos: szülői ház és templom
– Gyergyószentmiklós-Gyergyóditró útvonalon, Szászrégen megállóval, este megérkezés Máramarosszigetre

Második nap, szombat (szeptember 9.)
– Máramarossziget: börtönmúzeum majd szentmise a plébániatemplomban
– ebéd után szegények temetőjének felkeresése
– Kapnikbánya: plébániatemplom meglátogatása
– Dés: közös esti ima a ferences atyákkal
– megérkezés Kolozsvárra

Harmadik nap, vasárnap (szeptember 10.)
– Kolozsvár: piarista templom és Báthory-Apor líceum meglátogatása
 szentmise a Szent Mihály-templomban
– Gyulafehérvár: püspöki palota, udvar és kert; székesegyház
– este visszaérkezés Csíksomlyóra

Kapcsolódó:
A zarándoklat meghirdetése

Márton Áron kezdőoldal 
Aktuális: hírek, események