Körlevél V. - 2009. július 16.

D. a J. Kr.!

Valamennyi Tisztelendő Plébánia Hivatalnak

            Székhelyükön  

Tartalom:

BÁLINT LAJOS érsek úr 80 éves

Kihelyezések és áthelyezések a Gyulafehérvári Főegyházmegyében a 2009-es Millenniumi esztendőben

Hamisított okmányok – csaló általi szétküldése a plébániákra

Papi Szenátus és Tanácsosok Testületének újraszervezése főegyházmegyénkben

Főesperes váltás a Marosi és Küküllői kerület élén

Jubileumi konferencia a Caritas szervezésében

Zarándok hétvége Csíksomlyón

Erdélyi magyar ki kicsoda – kiadásához adatokat kérnek


 

Szám: 765 – 2009.

BÁLINT LAJOS érsek úr 80 éves

 

A Zsoltáros már közel háromezer évvel ezelőtt így énekelt: „Éveinknek száma legföljebb hetven, s ha erősek vagyunk, eljutunk nyolcvanig. Ebből is a legtöbb betegség, hiú fáradozás; gyorsan elszállnak, hamar végük szakad.” (Zsolt 90/89/,10)

A fenti zsoltárverset alkalmazni lehet Excellenciás és Főtisztelendő Bálint Lajos érsek urunk 80. születésnapja alkalmával, az ő életére is. Ha végig vehetnénk életének gyorsan eltelt nyolcvan esztendejét, elmondhatjuk, hogy volt benne száműzetés a békepap jellegű szemináriumból, volt kényszermunka és volt benne mindvégig töretlen hűség a papi hivatás mellett. Most nem életrajzot szeretnék írni, ezért egy indokot emelnék ki: Habár életében minden megvolt ahhoz, hogy bekerüljön Hetényi Varga Károly négykötetes Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában c. vértanúpapok életrajzi lexikonába, Bálint Lajos nevét nem találjuk. Sohasem beszélt magáról. Ebben is követte szentelője és nagy elődje, Isten Szolgája Márton Áron püspök szerénységét. Hagyjuk hát, hogy Jézus Krisztus Örök Főpapunkkal, magányában adjon hálát a nyolcvan esztendő minden kegyelméért, mi pedig imáinkkal segítsünk neki, hogy Istennek tetsző legyen e hálaadás.

Tisztelettel és őszinte hálával köszöntjük születésnapján, s a jó Istentől azt kérjük, hogy az idős kor és betegség keresztjének hordozásához adjon erőt és sok kegyelmet.

 

Gyulafehérvár, 2009. július 3–án.

 

†György s.k.

érsek


Szám: 567–2009.

Kihelyezések és áthelyezések a Gyulafehérvári Főegyházmegyében

a 2009-es Millenniumi esztendőben

A. – Újmisések kihelyezése:

1.

Bálint István segédlelkészt

Csíkszentgyörgyre,

2.

Birton Róbert–Attila segédlelkészt

Sepsiszentgyörgy–Szt.Józsefre,

3.

Both Dávid segédlelkészt

Barótra,

4.

Fülöp László segédlelkészt

Csíkszereda–Szt.Ágostonra,

5.

Hölgyes Pál–Zsolt segédlelkészt

Kézdivásárhely–I-re,

6.

Kiss Endre segédlelkészt

Marosvásárhely–Belvárosba,

7.

Kovács Péter–Pál segédlelkészt

Székelyudvarhely–Szt.Miklósra,

8.

Ráduly István–Zsolt segédlelkészt

Nagyszeben–Belvárosba,

9.

Rusti Alexandru–Ioan segédlelkészt

Csíkszereda–Szt.Keresztre,

10.

Scheianu Ciprian–Iosif segédlelkészt

Brassó–Bolonyára helyeztem.

 

B. – Segédlelkészek áthelyezése:

11.

Palcău Augustint

Sepsiszentgyörgy–Szt. Józsefből

Szászrégenbe,

12.

Szőcs Csabát

Marosvásárhely–Belvárosból

Kolozsvár–Szt.Mihályba,

13.

Vornicu Cristinelt

Brassó–Bolonyából

Ditróba,

14.

Göthér Gergelyt

Ditróból

Székelyudvarhely–Szt.Miklósra,

15.

Táncos Leventét

Petrozsényból

Sepsiszentgyörgy–Szent Józsefre,

16.

Szecsete Zoltánt

Sepsiszentgyörgy–Szt.Józsefről

Csíkszereda–Szt.Keresztre,

17.

László Rezsőt

Csíkszereda–Szt.Keresztről

Brassó–Belvárosba,

18.

Keresztes Olivért

Medgyesről

Brassó–Belvárosba,

19.

Gál István–Attilát

Brassó–Belvárosból

Medgyesre,

20.

Czikó Lászlót ifj.

Marosvásárhely–Szt.Kozma és

Damjánról

Gyergyószentmiklós–Szt.

Istvánra,

21.

Csont Edét

Rómából

Petrozsénybe helyeztem.

 

C. – Plébánosok, lelkészek áthelyezése:

22.

Márton G. Benedeket

Szászrégenből

Székre,

23.

Biró Nándort

Csíkszereda–Szt.Ágostonról

Alsócsernátonba,

24.

Bakó Antalt

Alsócsernátonból

Gyergyóremetére,

25.

Pál Vilmost

Kézdivásárhely–I-ből

Marosjárába,

26.

Hatos Mihályt

Sinfalváról

Gyimesfelsőlokra,

27.

Tankó Gézát

Gyimesfelsőlokról

Gyergyóújfaluba,

28.

Fülöp Bélát

Gyergyóújfaluból

Radnótra,

29.

Csibi Sándort

Kolozsvár–Szt.Mihályról

Sinfalvára,

30.

Sajgó Balázst

Székelyudvarhely–Szt.Miklósról

Gyulafehérvárra,

31.

László Szabolcsot

Gyulafehérvárról

Nagyernyére

32.

Koncsag Lászlót

Csíkszereda–Szt.Keresztről

Csíkszentlélekre,

33.

Antal Józsefet

Brassó–Belvárosból

Gyergyóhodosra,

34.

Balla Árpádot

Gyergyóhodosról

Szászrégenbe,

35.

Pakó Benedeket

Szászrégenből

Görgényszentimrére,

36.

Fejér Lajost

Gyergyószentmiklósról

Kilyénfalvára,

37.

Szilágyi Lörincet

Kilyénfalváról

Gyergyószentmiklós–örmény

plébániára,

38.

Baróti Lászlót

Gyergyószentmiklós–örmény plébániáról

Ditróba,

39.

Balázs Károlyt

Ditróból

Farkaslakára,

40.

Pálfi Jánost

Csíkszentgyörgyről

Székelyszentkirályra,

41.

Blás Sándort

Budapestről (vissza tért)

Nagyszeben–Teréziánumba,

42.

Pál Vilmos–Barnát

Nagyszeben–Teréziánumból

Csíkszentgyörgyre,

43.

Páll Antalt

Bukarestből

Segesvárra,

44.

Tófalvi Gézát

Segesvárról

Kolozsvár–Szt.Péterre,

45.

Oláh Dénest

Kolozsvár–Szt.Péterről

Marosvásárhely–Belvárosba,

46.

Csintalan Lászlót

Marosvásárhely–Belvárosból

Csíkdelnére,

47.

Tamás Barnát

Rómából

Fogarasra,

48.

Forika Jánost

Fogarasról

Küküllökeményfalvára helyeztem.

 

D. – Egyéb változások:

49.

Bakó Csongort

Nagyernyéből

Marosvásárhelyre–

kórházlelkésznek,

50.

Tamás Hubát

Barótról

Rómába–tanulmányai folytatására,

51.

Györgydeák Lajost

Farkaslakáról

Székelyudvarhely–

Pastor Bonusba,

52.

Vass Inczét

Székelyszentkirályról

Székelyudvarhely – Pastor Bonusba,

53.

Csíki Sándort

Csíkszentlélekről

Betegnyugdíjba helyeztem.

 

E. – Ferences szerzetesi áthelyezések: 

54.

fr. Kovács Csaba P. Antalt

Déva II–ről

Désre,

55.

fr. Fechetă Jenőt

Brassóból

Désre,

56.

fr. Albert István P. Leándert

Désről

Déva II.-re,

57.

fr. Nagy Károlyt

Désről

Szászsebesre,

58.

fr. Bartalis Árpád P. Jánost

Szászsebesről

Kaplonyba,

59.

fr. Benkő Attila P. Ferencet

Kolozsvárról

Brassóba,

60.

fr. Páll József P. Leót

Kolozsvárról

Szászsebesre,

61.

fr. Bakó István P. Gábort

Kolozsvárról

Dévára,

62.

fr. Pantea Tibort

Kaplonyból

Kolozsvárra,

63.

fr. Bakó Béla P. Pált

Déva–I-ről

Kolozsvárra helyeztem.

Papjainknak ezúton is eredményes munkát kívánunk új állomáshelyükön. A Jó Pásztor áldása kísérje lelkipásztori tevékenységüket.


Szám: 1086–2009.

Hamisított okmányok – csaló általi szétküldése a plébániákra

 

Főegyházmegyénkben kialakult gyakorlat, hogy június végén, július elején küldjük ki a kihelyezések és áthelyezések dokumentumait. Ezek véglegesítése előtt, valamennyi érintett személlyel konzultálunk, megbizonyosodva arról, hogy a kijelölt személy vállalja a neki szánt feladatot.

Ebben az évben, a hivatalos okmányokkal párhuzamosan – hamisított iratokat is kézbesített a posta. Napjaink technológiáját igénybe véve, színes fejléces papíron, pecséttel és

érseki aláírással ellátott – az eredetihez nagyon hasonló – hamisított iratokat küldött szét valaki. Valamennyi irat a 854-es iktatószámot viselte.

„Ellenséges ember műve” mondhatjuk az Úr Jézussal (v.ö. Mt 13.24–30), aki konkolyt szórt a vetésbe. Zavarkeltés és rombolás szándékával tette az illető, a főpásztor neve mögé bújva. Nem árt tudni, hogy a polgári Büntető Törvénykönyv (Codul Penal) 240, 286–288, 290–291-es artikulusai alapján 6 hónaptól 5 évig terjedő börtönbüntetéssel jár az ilyen tevékenység.

Nekünk nincs szándékunkban semmilyen polgári eljárást kezdeményezni. A fenti szentírási példa alapján, együtt marad az aratásig a búza és a konkoly.

A Paptestvérek legtöbb része a levél kézhezvétele után – hivatalunkhoz fordult, ahonnan megnyugtató és eligazító információval szolgáltak.

A mostani történés hatványozott figyelmet és törődést igényel a jövőben mindannyiunktól. Egyben azt a kötelezettséget is hordozza, hogy imádkozzunk megtévedt testvéreinkért!


Szám: 777–2009.

Papi Szenátus és Tanácsosok Testületének újraszervezése főegyházmegyénkben

 

Főegyházmegyénk Papi Szenátusának mandátuma folyó év augusztus 31–ével lejár. Egyházi Törvénykönyvünk, a C.I.C. II. rész–III. fejezetében: De Consilio Presbyteriali et de Collegio Consultorum címen rendelkezik, a 495–502. kánonokban ezzel kapcsolatban.

A tavaszi rekollekciós összejövetelen, a kerületek lelkipásztorai megválasztották képviselőjüket. Ugyanezt tette a Főszékeskáptalan és a Hittudományi Kar is.

A választott és jogszerinti tagokat, kinevezett tagokkal egészítettem ki, amelynek alapján Papi Szenátusunk összetétele a következő:

PAPI SZENÁTUS – CONSILIUM PRESBYTERIALE tagjai a Gyulafehérvári Főegyházmegyében 2009. szeptember 1. – 2014. szeptember 1. között:

 

A. V á l a s z t o t t   t a g o k:

1. Varga Rezső – Gyulafehérvári és Hunyadi főesperesi kerületekből,

2. Hajdú János – Sepsi–Barcasági, Szeben–Fogarasi, Erzsébetvárosi főesperesi kerületekből,

3. Dr. Kerekes László – Kézdi–Orbai főesperesi kerületből,

4. Kovács Sándor – Kolozs–Dobokai, Belső–Szolnoki, Aranyos–Tordai

5. Geréd Péter főesperesi kerületekből,

6. Csíki Dénes – Marosi és Küküllői,

7. Baricz Lajos főesperesi kerületekből,

8. Csató Béla AlCsík–Kászoni főesperesi kerületből,

9. Szilveszter Imre – FelCsíki főesperesi kerületből,

10. Major Sándor – Gyergyói főesperesi kerületből,

11. Mátyás Károly – Székelyudvarhelyi főesperesi kerületből,

12. Dr.Nóda Mózes – Hittudományi Főiskolák és Kisszeminárium képviselője,

13. Dr.Marton József – Főszékeskáptalan képviselője,

 

B. J o g s z e r i n t i  t a g o k:

 

14. Tamás József – segédpüspök, általános helynök,

15. Potyó Ferenc – általános helynök, irodaigazgató,

16. Sajgó Balázs – érseki titkár,

17. Dr.Orbán Szabolcs OFM – ferences tartományfőnök,

 

C. Kinevezett tagok:

18. Dr. Holló László – Erdélyi Római Katolikus Státus alapítvány alelnök,

19. Darvas–Kozma József – Csíkszeredai plébános,

20. Horváth István – főtanfelügyelő,

21. Szász János id. – gazdasági igazgató,

22. Portik H. Kelemen – főesperes–plébános,

23. Tamás Barna – ifjúsági főlelkész,

24. Mihály Imre – segédlelkész.

 

 

TANÁCSOSOK TESTÜLETE (Collegium Consultorum) tagjai:

 Választott tagok:

 

1. Csató Béla,

2. Hajdú János,

3. Kovács Sándor,

4. Dr. Marton József,

5. Varga Rezső,

6. Mátyás Károly,

 

Jogszerinti és kinevezett tagok:

 

7. Tamás József,

8. Potyó Ferenc,

9. Dr.Holló László,

10. Dr.Orbán Szabolcs OFM,

11. Szász János,

12. Darvas-Kozma József.


Szám: 1095–2009.

Főesperes váltás a Marosi és Küküllői kerület élén

Az Egyházi Törvénykönyv (C.I.C.) 554. kánonja, valamint a Zsinati Könyv (ZS.K.) Rendelkezéseinek 115–117. pontjai értelmében, 2007-ben öt éves mandátumi időre neveztük ki a főespereseket.

Főtisztelendő Csintalan László tb. kanonok, plébános úr áthelyezést kért és kapott a marosvásárhelyi plébániáról. Köszönetnyilvánításunk mellett, folyó év augusztus 1–i hatállyal felmentettük a Marosi és Küküllői főesperesi tisztségből és helyébe az új Marosvásárhely – belvárosi plébánost, Főtisztelendő Oláh Dénes esperes–plébános urat neveztük ki. Megbízatása a mostani mandátumi időre szól – 2012-ig bezárólag.

Szeretettel kérjük a két kerület papságát, hogy legyenek bizalommal az új főespereshez, és vele együttműködve próbálják a lelkek üdvét szolgálni.


Szám: 1127 – 2009.

Jubileumi konferencia a Caritas szervezésében

2009. szeptember 26. és 28. között, a csíksomylói Jakab Antal Tanulmányi Házban a Főegyházmegyei Caritas szervezésében jubileumi konferenciára kerül sor „A katolikus egyház szociális szerepvállalása, az 1000 éves gyulafehérvári főegyházmegyében” címmel. A rendezvényre szeretettel várják a Paptestvéreket és minden érdeklődőt.


Szám: 1128 – 2009.

Zarándok hétvége Csíksomlyón

 

A csíksomlyói ferencesek és a Jakab Antal Tanulmányi Ház szervezésében, minden hónap első hétvégén zarándokokat fogadnak Csíksomlyón. A zarándoklat pénteken 16,30-kor kezdődik keresztúttal. Szombaton 12.00 órakor közös zsolozsma a klarisszáknál. 18 órától ünnepi szentmise, gyertyás körmenettel. A zarándoklaton résztvevők előnyös áron kaphatnak szállást és ellátást a Tanulmányi Házban (két éjszakai szállás, két vacsora és két reggeli összesen 90 RON – Zarándokmenü – ebéd 13 RON).

Szeretettel várják mind a csoportokat, mind a külön érdeklődőket.


Szám: 1135–2009.

Erdélyi magyar ki kicsoda – kiadásához adatokat kérnek

 

Sajtóból már értesülhettek, hogy újból kiadják az Erdélyi magyar Ki kicsoda kiadványt. Ebben szeretnék egyházi intézményeink és papjaink adatait is megjelentetni.

Mellékelten megküldjük az adatok beküldéséhez szükséges űrlapot. Kitöltés után a főesperesi hivatalba szíveskedjenek eljuttatni.

 

 

 

Ezúton is kívánunk Tisztelendő Testvéreinknek kellemes pihenést és testi–lelki felüdülést biztosító szabadságolást.

 

Gyulafehérvár, 2009. július 16. Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén.

 

 

†György s.k.

érsek