Adventi papi rekollekció programja

Valamennyi Főtisztelendő Főesperesi Hivatalnak

 Székhelyükön

 

Ezúton kérjük Főtisztelendő Testvéreinket, hogy az adventi rekollekció programját szíveskedjenek kerületük minden papjához eljuttatni. Segítő közreműködésüket ezúton is köszönjük.

Szám: 1747 – 2008.

Adventi papi rekollekció programja

Az adventi rekollekció programja főesperesi kerületenként az alábbi beosztás szerint alakul:

 I. Kör:

– December 9–én, kedden – Gyergyószentmikóson;

– December 10–én, szerdán – Csiksomlyón;

– December 11–én, csütörtökön – Székelyudvarhelyen;

– December 12–én, pénteken – Marosvásárhelyen;

 

Előadó: Ft. Sebestyén Péter marosvásárhelyi plébános;

 

II. Kör:

– December 9–én, kedden – Kézdivásárhelyen;

– December 10–én, szerdán – Brassó – Szent Kereszten;

– December 11–én, csütörtökön – Kolozsváron;

– December 12–én, pénteken – Brádon.

 

Előadó: P. Orbán Szabolcs OFM teológiai tanár;

A lelki nap témája mindkét körben: Szolgáló szeretet és papi életünk mindennapjai.

 

A fenti program kivételesen alakul így Szeplőtelen Fogantatás ünnepére való tekintettel.

A rekollekciós nap meghívás arra, hogy a Paptestvérek hivatásukra tekintsenek, felfedezzék újra életükben Isten személyes hívását a közösség szolgálatára; hálát adjanak a kapott ajándékért, és keressék annak lehetőségét, hogy papi életük még inkább válasz legyen Jézus Krisztus szerető hívására. Ezt a lelkületet táplálják egymás között és híveiket szolgálva – a lelki napon kívül is.

Valamennyi központban közös koncelebrációs szentmisén vegyenek részt a rekollekció alkalmával. Ezt követően elmélkedést tartanak, majd a kiengesztelődés szentségéhez járulhatnak.

11 órától lenne az előadás, amelyet követően kérdéseket fogalmazhatnak meg és hozzászólhatnak az elhangzottakhoz.

13 órától a közös ebéd, amely a közösség ápolás és együvétartozásnak is az egyik kifejezője. Amennyiben igény fogalmazódik meg, ebéd után is együtt maradhatnak az elhangzottak megbeszélése és elmélyítése céljából.

Ezúton is kívánok Tisztelendő Testvéreimnek kegyelemben gazdag – áldott adventi készületet!

Imádságos köszöntéssel –

 

Gyulafehérvár, 2008. november 26.

 

+György s. k. érsek