Körlevél XII. - 2008. november 13.

D. a J. Kr.!

Valamennyi Plébánia Hivatalnak

            Székhelyükön  

Szám: 1675 - 2008.

Mellékelten megküldjük a küszöbön álló választásokra írt körlevelünket. Kérem Tisztelendő Testvéreimet, hogy a kézhezvétel utáni vasárnapon minden szentmisén olvassák fel a hirdetési rovatban.

Tisztelendő Testvéreim!

Kedves Keresztény Hívek!

Szokás szerint a választások idején megismétlem felhívásomat: minden jóakaratú, népének jövőéért és egyházának sorsáért felelősséget érező katolikus hívünk járuljon szavazáshoz, mert ez nem csak politikai ténykedés, hanem valláserkölcsi kötelesség is. Tegyük ezt annak az egységnek szellemében, amely még megvolt a változásokat követő időben, de napjainkban sajnos szertefoszlott.

A II. Vatikáni Zsinat kijelentette: "A közjó érdekében mindenkinek nem csupán joga, hanem kötelessége élni a szavazás lehetőségével!" (Gaudium et spes 75.). Tőlünk is függ, hogy kik vezetik ügyeinket a törvényhozásban az elkövetkező négy évben.

Mint mindig, azt kérjük kedves Hiveinktő1, hogy menjenek el a szavazásra és lelkiismeretük szerint olyanokra adjak szavazatukat, akirő1 tudják, hogy egyházunk és népünk érdekeit védik, az egységet ápoljak. Isten Szolgája, Márton Áron püspök 1940. december 21-én így rendelkezett: "Választások alkalmával szabadságában áll mindenkinek, sőt kötelessége, hogy az egyház álláspontja és a keresztény jó erkölcsök szempontjainak betartásával szavazatát lelkiismerete szerint adja le".

Bízom Kedves Híveim felelős döntésében. Szeretettel küldöm főpásztori áldásomat.

Gyulafehérvár, 2008. november 13-án.

 

+György s. k. érsek