Körlevél XI. - Szent Erzsébet-napi gyűjtés

D. a J. Kr.!

Valamennyi Plébánia Hivatalnak

            Székhelyükön  

Szám: 1649 – 2008

Szent Erzsébet napi gyűjtés

 

Tisztelendő Testvéreim, Kedves hívek,

 

Társadalmi és személyes életünk alapsejtje és pillére a család. Olyan Istentől rendelt és megáldott élet- és szeretetközösség, amely mindannyiunk számára az emberré és elkötelezett kereszténnyé válás alapja, kiindulópontja és éltető közege. Hivatása a szentháromságos szeretet megtestesítése, tapasztalhatóvá tétele földi zarándoklatunk idejére. A keresztény család, a családi értékek ezért mindig megkülönböztetett figyelemnek örvendenek Egyházunk életében is. Az Egyházi Tanítóhivatal a lelkipásztorkodás számára sürgető feladatként jelöli meg a család támogatását (V. ö. Familiaris Consortio 65).

Mindennapjaink valósága azt is érezteti velünk, hogy társadalmunkban a problémák jó része is a családdal kapcsolatos, hozzá fűződő. Így sok család kénytelen rossz vagy nehéz körülmények között élni, legyenek ezek anyagi vagy lelki természetűek. Igen gyakran van szükség külső, anyagi, emberi vagy szakmai segítségre, hogy bajban, nehézségben szenvedő családok otthonába is visszatérjen a béke, biztonság, kisimuljanak a gondterhelt ráncok és a keresztény család fogalma, léte, ne csupán egy távoli, nehezen elérhető cél legyen, hanem megtapasztalható, élhető és éltető valóság is (Vö. uo.).

A Főegyházmegyei Caritas a jövő évben tevékenységében megkülönböztetett figyelemmel vállal sorsközösséget és próbál segítséget nyújtani szükségben élő családok számára. Ezen családok száma Főegyházmegyénkben is egyre nagyobb, az őket érő nehézségek problémák egyre összetettebek, ezért összefogott, önzetlen segítségnyújtásra van szükség.

A már hagyományossá vált Szent Erzsébet-napi gyűjtés idén a szükséget szenvedő családok számára történik, folyó év november 16-án.

Ezúttal kérem Tisztelendő Testvéreimet és a Kedves Híveket, hogy lehetőségeik szerint segítsenek szükséget szenvedő testvéreinken.

A begyűlt összegeket kérjük a Főegyházmegyei Caritas RO62 RNCB 0003 0015 6949 0009 számú kontójára utalni, a Román Kereskedelmi Bank (BCR) gyulafehérvári fiókjához.

Adományaikat Isten fizesse!

+ György sk.

érsek