Gyűjtés a Délkelet-Ázsia katasztrófa sújtotta lakóinak

Tisztelendő Testvéreim!

Szeretett Jó Hívek!

Isten végtelen kegyelméből békében és szeretetben ünnepelhettük 2004 karácsonyát is. Templomi ünneplésünk és meghitt családi együttlétünk fenséges hangulatát beárnyékolta a médiák által világgá röpített megdöbbentő hír. Együttérző szívvel szereztünk tudomást a Délkelet-Ázsia lakóit sújtó rettenetes természeti katasztrófáról.

            A természeti csapás nyomán sokezer halott, ötmillió hajléktalan, sok árva és magára maradt szenvedő a fenyegető éhínség és járványveszély közepette várják az együttérző emberek segítségét.

            A katasztrófa híre mélységesen megrendítette az egész emberiséget. Világszerte segélyakciók, helyszínre utazó karitatív csoportok segítségével próbálják a mérhetetlen szenvedést enyhíteni.

            Hívő keresztényként minket is a szolidaritás és a segíteni akarás sürget. Ezért nem ülhetünk tétlenül, hanem a tőlünk telhető módon a bajbajutottak segítségére kell hogy siessünk.

            Szentatyánk – II. János Pál pápa a tragédia nyomán ezt nyilatkozta: „A nemzetközi közösség, valamint sok humanitárius szervezet azonnal egyesített erővel igyekezett rendelkezésre állni, segíteni. Az egyház számtalan karitatív szervezete is hasonlóan cselekszik. Karácsony szellemében arra hívom fel a krisztushívőket, hogy nagylelkűen járuljanak hozzá e rendkívüli akcióhoz, mely szolidaritásunkat hivatott kifejezni azokkal az emberekkel, akik egy nagy megpróbáltatás áldozatai és járványok veszélyének vannak kitéve.”

            Szentatyánk felhívásához mi is cselekvő szándékkal csatlakozunk. Január 23-án főegyházmegyénk templomaiban megemlékezünk a katasztrófa áldozatairól és egyben az életben maradottak megsegítésére gyűjtést rendezünk.

            Szeretettel kérjük Kedves Híveinket, minden jóakaratú embertestvérünket, hogy lehetőségeik szerint - adományaikkal támogassák kezdeményezésünket.

A begyűlt összeget Főegyházmegyénk Caritas Szervezete által, a Nemzetközi Caritas Szervezet közvetítésével juttatják el a katasztrófa sújtotta területek rászoruló lakóihoz.

            Kérem Tisztelendő Testvéreimet, hogy a gyűjtésből származó összeget utalják át a Főegyházmegyei Caritas bankszámlájára (Caritas Arhidiecezan Romano-Catolic Alba Iulia, RO 42 RNCB 1100 00000046 0036 BCR ALBA IULA), vagy adják át a Caritas valamelyik kirendeltségének.

            Előre is köszönjük adományaikat és áldozatukért fizessen meg a maga kegyelmi gazdagságából a Gondviselő Atya.

            Isten óvja és vezesse életünket az üdvösség 2005-ös esztendejében is!

            Ehhez küldöm szeretettel főpásztori áldásomat

 

2004. január 9-én, Urunk megkeresztelkedésének ünnepén.

 

 

† György s.k.     érsek