Gyűjtés a moldvai árvízkárosultak megsegítésére

Tisztelendő Testvéreink,
Szeretett jó Hívek!
Ebben az évben már két alkalommal fordultunk Főegyházmegyénk híveihez, hogy a segítő keresztény szeretet és együttérzés jegyében segítsenek bajbajutott embertestvéreiken. Az év elején a Dél-Kelet Ázsiai szökőár áldozatainak gyűjtöttünk. Május elején a bánsági települések árvíz sújtotta áldozatainak a megsegítésére kértünk adományokat.  Istennek hála mindkét alkalommal példás keresztény szolidaritásról tettek tanúságot híveink.

A bánsági árvízkárosultak megsegítésére Főegyházmegyénkből 2.034.708.000 lej gyűlt össze, amit Caritas Szervezetünk közvetítésével eljuttattunk a segítségre szorulóknak.

Adományaikért a megérdemelt köszönetnyilvánítást még ki sem tudtuk fejezni és máris újabb adományozásra buzdítjuk a segíteni kész – jóakaró híveket.

Július közepén, a rendkívüli esőzések okozta hatalmas áradások az ország minden részét érintették, de különösen a keleti megyék lakóinak okozott hatalmas kárt az özönvíz – több emberi életet is kioltva. Sok ezer ház, több tízezer hektár termőföld károsodott, amelynek folytán több mint 14.000 személyt kellett kitelepíteni. Ezek közül 6.000 embernek nincs ahová visszatérnie.

Az emberi szenvedés és próbatétel láttán, a világ jóakaró emberei összefogtak, hogy segítsenek. Caritas Szervezetünk elsőként sietett a bajba jutottak megsegítésére. Szentatyánk, XVI. Benedek Pápa Őszentsége   25.000 Euró gyorssegélyt utalt ki az árvíz sújtotta vidékek támogatására.

A bajba jutott emberek között találjuk a Jászvásári Egyházmegye katolikus és csángó-magyar híveit is. Kötelességünknek érezzük, hogy bajba jutott és otthonuktól megfosztott testvéreinknek a segítségére siessünk – elsősorban pénzbeli adományainkkal.  Ezért folyó év augusztus 7-én, templomi gyűjtést tartunk a moldvai árvízkárosultak megsegítésére. Szeretettel kérjük Kedves Híveinket, hogy lehetőségeik szerint adományozzanak   még akkor is   ha annak a szerény adománynak itthon is meglenne a jól megindokolt helye.

A gyűjtésből származó adományok, a Főegyházmegyei Caritas Szervezetünk közvetítésével jutnak célba.

Ezúton kérjük Tisztelendő Testvéreinket, hogy a gyűjtés eredményét jegyzőkönyv ellenében adják át a kerületi főesperes uraknak. A főesperesek, miután minden egyházközségből begyűjtötték az adományokat, fizessék be a Caritas folyószámlájára:

Caritas Arhidiecezan Romano Catolic Alba Iulia, RO42 RNCB 1100 0000 0046 0034 BCR ALBA IULIA.

Előre is köszönjük Tisztelendő Testvéreinknek és Szeretett Híveinknek a keresztény szolidaritásból és cselekvő szeretetből juttatott adományokat.

Az adományozáson túl imádkozzunk bajba jutott Testvéreinkért, hogy Isten kegyelmével megerősítve tudják vállalni a próbatétel keresztjét!

Főpásztori áldásomat küldve – szeretettel köszöntöm főegyházmegyénk minden jószándékú és segítőkész hívét!

Imádságos köszöntéssel 

Gyulafehérvár, 2005. július 27.

                                                                                                                †György s.k.

                                                                                                                érsek