Körlevél V. - 2004. április 23.

Valamennyi Főtisztelendő

Főesperesi Hivatalnak

         

                                                                                      Székhelyükön

 

Örömmel értesítjük Főtisztelendő Testvéreinket, hogy előzetes egyeztetést követően Páduai Szent Antal ereklyéi ez év májusának végén főegyházmegyénkbe is eljutnak.

A szervezés feladatával a Ft. Provinciális atya javaslatára Fr. Timár Sándor P. Asztrik OFM atyát bíztuk meg. A különböző helyek programját, valamint az ereklye tiszteletének formáját az illetékes plébánosokkal és a szervezésben segítő munkatársaival egyeztetve Asztrik atya fogja intézni.

Arra kérjük Ft. Testvéreinket, hogy a Szent Antal ereklye főegyházmegyénkben való tartózkodásának időpontjait közöljék a plébániákkal, hogy minden egyházközség a számára legalkalmasabb helyre és a legmegfelelőbb időpontban szervezhessen zarándoklatot.

A Szent Józsefről nevezett Minorita Ferencrend titkárának közlése alapján az alábbi helyeken tisztelhetjük Páduai Szent Antal ereklyéit:

 

·       

2004 május 19-én - Kolozsvári-ferences templomban;

·       

2004. május 21-én - Gyulafehérvári-Székesegyházban;

·       

2004. május 24-én - Marosvásárhelyi-belvárosi plébániatemplomban;

·       

2004. május 25-én - Csíksomlyói kegytemplomban;

·       

2004. május 27 -én- Brassó-belvárosi és Asztra negyedi plébánia templomokban;

·       

2004. május 29-én - Nagyszeben-belvárosi plébániatemplomban.

 

A szervezésre vonatkozó részleteket P. Asztrik csíksomlyói ferences atyával egyeztetve intézzék.

Szeretettel kérjük, hogy a templomi hirdetések keretében buzdítsák híveiket arra, hogy a Szent Antal ereklye zarándokhelyeinek valamelyikén a közös ájtatosságokon vegyenek részt.

Páduai Szent Antal égi közbenjárására adja meg Isten mindazt, amire népünknek szüksége van.

 

Gyulafehérvár, 2004. április 23.

 

Dr. Jakubinyi György s.k.

érsek