Körlevél V. - 2003. október 8.

Tisztelendõ Testvéreim, Kedves jó Hívek!


 Már hetek óta a romániai közvélemény figyelmét az a kampány-hadjárat köti le, amely az Alkotmány módosítást igyekszik elfogadtatni az állampolgárokkal. 

Romániának sincs más esélye, mint csatlakozni a civilizáltabb és gazdaságilag fejlettebb európai közösséghez. Ezt csak úgy teheti meg, ha olyan jogrendet létesít, amely maradéktalanul biztosítja az emberi, közösségi és nem utolsó sorban a kisebbségi jogokat. 
 Az 1991-es Alkotmány messze az elvárásaink alatt maradt. 

Az európai közösség felé igyekezve, érthetõ, hogy Romániának is módosítania kell jogrendjét. Ennek egyik megnyilvánulása, hogy Alkotmány módosítást eszközöltek ki. Meg kell valljuk, hogy a megújított Alkotmány - a maga teljes egészében - sem felel meg elvárásainknak. A régihez viszonyítva bekerült néhány olyan módosítás, amely mindenképpen elõrelépést jelent. 

Számunkra nagyon fontos, hogy a felekezeti oktatás harmadik pillérként elismerést nyer tanügyi rendszerünkben. A módosított Alkotmányban anyanyelv-használati jogaink is bõvítést nyernek és a tulajdonjogot is szavatolják. Ez azt fogja jelenteni, hogy az anyanyelv használat biztosítva lesz a közigazgatásban, az állami hivatalokban és az igazságszolgáltatásban. Megszûnik a kötelezõ katonai szolgálat. 

Tisztelendõ Testvéreim, Kedves jó Hívek!

 2003. október 19-én döntenünk kell. Két lehetõség között választhatunk: 

- Vagy elmegyünk és IGENNEL szavazzunk a módosított Alkotmányra, amely a fent említett többlet jogainkat fogja biztosítani a régi Alkotmányhoz viszonyítva;

- Vagy nem megyünk el és ezzel azon nacionalista pártok ellen-akcióját támogatjuk, akik mindenképpen meg akarják akadályozni, hogy ezek a számunkra elõnyös jogok törvény erõre emelkedjenek. 

Egyházunkért és népünkért érzett felelõsség tudatával felszólítunk minden katolikus hívõt, minden jóakaratú, népét szeretõ testvérünket, hogy ne hagyják ki ezt a lehetõséget és szavazzanak IGENNEL az Alkotmányra. Járuljunk hozza, hogy egy lépéssel elõbbre jussunk az Európába vezetõ úton. 

Tisztelendõ Testvéreim és Kedves Híveink megértõ és cselekvõ közremûködését elõre is köszönjük. A jó Isten áldásában és összefogott - közös harcunk eredményében bízva küldjük mindnyájatoknak fõpásztori áldásunkat.

Gyulafehérvár, 2003. október 8. - Magyarok Nagyasszonyának ünnepén

Dr. Jakubinyi György 
érsek