Körlevél I. - 2002. január 16.

Valamennyi Főtisztelendő Főesperesi Hivatalnak

IMANAP A BÉKÉÉRT – A SZENTATYA KÉRÉSÉRE

Ezúton értesítjük Főtisztelendő Testvéreinket, hogy a Szentatya liturgikus szertartásainak hivatala körlevelet adott ki, a Szentatya óhajának teljesítésére. Ebből közöljük a Plébánosokra vonatkozó fontosabb tudnivalókat.

Január 24-én a Szentatya részt vesz Asszisziben a meghívott vallásvezetőkkel tartandó imatalálkozón. Azt kéri, hogy január 23-án, az esti órákban minden plébánián tartsanak virrasztást, amelyen a TALÁLKOZÓ sikeréért és a VILÁGBÉKÉÉRT imádkoznak. Ha alkalmas, meg lehet hívni más egyházak és vallások képviselőit, kerülve minden szinkretizmust.

A virrasztáson igeliturgia legyen, amelynek témája azonos lehet a keresztények egységéért végzettel.

Az igeliturgia alkotó elemei: szentírási és egyházi olvasmányok, zsoltárok és hivatalos imák, liturgikus csend, egyházi énekek - amelyeket a helyi alkalomnak megfelelően lehet alakítani. Buzdítsák a híveket, hogy január 24-én kísérjék imáikkal az Asszisziben tartott TALALKOZÓT. Ezt a tömegtájékoztatás útján is követhetik. (pl. a Vatikáni Rádió magyar adása este 20,10-től - 30-ig közvetít magyarul, amelyet másnap reggel 6,10-től - 30-ig megismétel a Duna TV).

Kérjük, hogy kerületük minden plébániájára juttassák el ezen körlevelünket.

Gyulafehérvár, 2002. január 16.

Dr. Jakubinyi György

s.k. érsek