XVI. Benedek pápa bukaresti apostoli nuncius közvetítésével küldött üzenete

Excellenciás és Főtisztelendő Úr!
Szentatyánk, XVI. Benedek Pápa megkapta a hírt, hogy Őexcellenciája Msgr. Bálint Lajos gyulafehérvári nyugalmazott érsek elhunyt. A Szentatya az Irgalmasság Urához imádkozik az elhunyt lelki üdvéért, és lelkét Isten gyöngéd szeretetére bízza. A távozó Főpásztor szilárdan hitt Krisztusban, a Jó Pásztorban hosszú papi élete folyamán, amelyet különösen nehéz időkben nemes lelkűen töltött el az Erdélyi Egyház szolgálatában. A Jó Pásztor adja meg neki a megérdemelt jutalmat és vegye maga mellé a béke örömébe.

Őszentsége a Pápa biztosít arról, hogy ebben a fájdalmas pillanatban mellette áll az Elhunyt hozzátartozóinak Msgr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek utódának, a segédpüspöknek, az egész egyházmegyei közösségnek, valamint mindazoknak, akik részt vesznek a gyászmisén, hogy biztosítsák Bálint érseket imáikról és kifejezzék gyermeki ragaszkodásukat és örök hálájukat. A Szentatya leesdi a Magasságbeli lelki támogatását, és a Feltámadás reményében egyesülve mindenkinek apostoli áldását adja.

                 

Bukarest, 2010 április 6.

+ Francisco-Javier Lozano

Apostoli Nuncius