VII. Körlevél - Gyűjtés az erdélyi és a moldvai árvízkárosultak megsegítésére - 2010. július 12.

A 21. század első évtizedének történései felkészítettek arra, hogy a segítés kultúrájáról, a mások iránti szolidaritásról ne csak beszéljünk, hanem tanúságot is tegyünk a konkrét segítségnyújtás által. 2000-ben kezdődtek az árvizek, amikor Gyergyószentmiklós és Gyulafehérvár környéki falvakat sújtott az ár. 2005-ben a délkelet-ázsiai szökőár, a bánsági, majd az udvarhelyszéki árvízkárosultak megsegítésére szerveztünk főegyházmegyei gyűjtéseket. Híveink ekkor tapasztalt szolidaritása, segítőkészsége váltotta ki a külföldiek és a román hatóságok csodálatát és elismerését. 2006-ban főegyházmegyénk Caritas-szervezete hetekig dolgozott önkénteseivel, a Duna menti kitelepített árvízkárosultak között. Az újjáépítési munkálatokban is részt vállaltak a Caritas munkatársai mind a Duna és Nyikó menti falvakban, mind a Szeret és Tatros völgyében egyaránt.
A természeti csapások sorozata néhány évi szünet után ismét hétköznapjaink osztályrésze lett. Alig csendesedtek el a haiti földrengés borzalmairól szóló híradások, és máris Magyarországon kezdődtek az áradások, viharok sorozata, ahol néhány nap alatt több ezer család vált földönfutóvá. Felhívásunkra mindkét esetben kiemelkedő módon tettetek tanúságot áldozatkészségetekről. A haiti földrengés áldozatainak megsegítésére 273.460 lei gyűlt össze Főegyházmegyénkben. Ez az összeg részét képezi, fogyatékkal élő, árva gyerekeket ellátó katolikus intézmény újjáépítési költségének, amelyet a Német Caritas Szövetséggel közösen vállalt fel a Romániai Caritas Konföderáció.
A magyarországi testvéreink megsegítésére végzett gyűjtés a napokban zárul le, amelynek eredménye 338.385 lei. Ehhez társul a többi romániai egyházmegyék szolidaritási akciója is. Az összeget a Magyarországi Katolikus Karitász és a főegyházmegyénk szakemberei által végzett helyszíni felmérés után, azon települések lakói megsegítésére fordítjuk, akik erre a leginkább rászorulnak. Adományaitokért ezúton is hálás köszönetet mondunk. A jó Isten fizesse!
Hetek óta tartó esőzések és hirtelen felhőszakadások Erdély és Moldva különböző vidékein is óriási pusztításokat végeztek. A mezőgazdaságban okozott károk felbecsülhetetlenek. A terméskiesés az élelmiszerek drágulásához vezet. Az amúgy is alulteljesítő mezőgazdaságban, a válság még jobban elmélyül. Az infrastruktúrában keletkezett károk helyreállítása komoly tehertételt jelent az állami hatóságoknak, az amúgy is szűkös, hitelekből élő költségvetésnek. Az érintett lakosság sajnos kevés állami támogatásra számíthat. Ezért minden kis segítségre szükség van.
Újra kérjük segítségeteket, hogy minél több bajbajutott embertársunkon segíthessünk. „Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt ráadást is adnak” (v. ö. Mk 4,24).
Kedves Híveim! Július 25-én nyissátok ki szíveteket és adakozzatok, tegyetek tanúságot újra szeretetetekről!
Tisztelendő Paptestvérek, a begyűlt összegeket kérjük a Gyulafehérvári Caritas RO46 RNCB 0003 0015 6949 0006-os bankszámlájára befizetni, a Román Kereskedelmi Bank gyulafehérvári fiókjához.
Adományaitokat a jó Isten fizesse! Minden kis segítségért ezúton is őszinte köszönetet mondok.
Főpásztori áldásommal –

Gyulafehérvár, 2010. július 12.
† György s.k.

   érsek