Felhívás: Déva VI!

"Ha a világ egy templom, akkor Torockó benne az oltár"

Néha meg-megtörténik az, hogy egy település neve fogalommá, szimbólummá válik. Nem gyakran és csak olyan események hatására, amelyek során az adott város vagy falu kinôtte önmaga földrajzi jelentôségét és más jellegû, szellemi értékké vált. Amikor nevét kimondjuk, elsôsorban már nem magára a településre, hanem egy olyan jelképre, folyamatra gondolunk, amely bensônket erôsíti, amely hagyomány, amelyet folytatni kell és érdemes. Ilyenné vált Déva is.

Köztudott, Böjte Csaba Ferenc-rendi szerzetes ott (is) alapított árvaházat, amelyben számos magára hagyott gyermek gondját viseli felekezettôl, nemzetiségtôl függetlenül. Immár az is köztudottá vált, hogy Böjte Csaba a Gyurcsány- kormány magas rangú állami kitüntetését 2004. december 5-e miatt nem fogadta el és így elesett az azzal járó anyagi támogatástól is. Ekkor gondolta úgy Bujdosó Janó és Dombi Ábel, két magyarországi motoros, hogy segíteni kellene. És megszervezték az elsô Déva-túrát: az adakozó menetet különbözô motoros klubok vezették fel. Mindenki egy tank benzin árát dobta be az adományosládába. A második túrán – romániai rendôrségi felvezetéssel – már körülbelül 480 motor lépte át a határt és dübörgött Déva felé. Az életre szóló, kedves délután hatására 2007-ben is folytatódott a rendezvény, majd 2008-ban megtörtént a nagy áttörés: a magyarországi menethez nem csak hazai szabad motorosok, hanem erdélyi klubok is csatlakoztak. Azóta a székelyföldi motoros klubok és baráti társaságok felvállalták a szervezés hazai részének adománygyûjtô oldalát és a már dévaiként elhíresült túra célpontja sem Kômûves Kelemen városa lett. A tavaly Pálffy Béla székely-udvarhelyi fafaragó vált a túra fôszervezôjévé, és az ötödik Déva-túra célpontjaként Böjte Csaba gyergyó-szárhegyi gyermekközpontját keresték fel. Az erdélyi és magyarországi motoros és "civil" támogatók ismét nagylelkûnek bizonyultak: 15.000 lej gyûlt össze. A felújításra szánt iskolaépület túl romosnak bizonyult, így ebbôl a pénzbôl Böjte Csaba alapítványa a Ditró és Szárhegy között fekvô lovardát vásárolta meg, amelyben újabb árvaházat létesített: jelenleg ott laknak a nagyobb gyerekek, és lovakat is ajándékoztak nekik.

Idén Úton a végtelenbe mottóval ismét feldübörög a dévai adománygyûjtô menet, amelyre szeptember 18-19-én kerül sor. Akárcsak a tavaly, a hazai, székelyföldi motoros klubok saját városaikban megszervezik a találkozást, majd együtt motorozik mindenki a túra idei végállomására, amely ezúttal a gyönyörû Torockó! A faluban Böjte Csabának köszönhetô, hogy megmaradt az 1-8. osztály az iskolában, 36 általa nevelt árva gyermek teszi ki ezen osztályok nagy részét. A motorosok által gyûjtött és a túra keretében eljuttatott adományból – annak nagyságától függôen – vagy a torockói játszóház padlózatát fektetik le, vagy további szállásokat építenek, vagy egy mikrobuszt vásárolnak, amellyel a gyerekeket utaztathatják. Mert a faluban még fogorvos sincs, a gyerekeket jelenleg személygépkocsival kell szállítani.

Ahogyan a tavaly is, a túra Maros megyei, adománygyûjtô részének szervezését a marosvásárhelyi Plum Brandy Bikers MC vállalta fel. Tizenhárom motorkerékpár és két autó csatlakozott az induló menethez, a helyi írott és rádiós sajtó képviselôi stílusosan, motorkerékpáron érkeztek. Benedek István kollégánk Oltcitjába pakoltuk a további adományokat: játékokat, ruhákat, tanszereket, rajzfilmeket, többzsáknyi ajándékot, amelyek közül többet olvasóink ajánlottak fel – ifjabb és idôsebb hölgyek, urak, családok. Reméljük, hogy az idén hasonló számban, vagy még többen érkezünk, majd indulunk. Az adakozandó összeg ismét egy tank benzin (15-25 liternyi üzemanyag) ára. A Maros megyei csapat szeptember 18-án, szombaton délelôtt 11 óra 45 perckor találkozik a reptér melletti benzinkútnál, ahol bevárjuk a Székelyföldrôl érkezô menetet, majd együtt indulunk tovább. A Magyarországról, illetve Kolozsvárról érkezôkkel Tordán találkozunk, és a két csapat együtt érkezik kora délután Torockóra, ahol közös délutáni programok (gyerekmotoroztatás, falunézés, közös étkezés, a gyerekek mûsora, beszélgetések) várják a résztvevôket. Este tábortûz, elmélkedés és jó hangulat. Vasárnap reggel 9 órakor közös reggelizés, 11 órakor ökumenikus istentisztelet Böjte Csabával, 12 órakor hazaindulás. Aki vasárnap indul haza, azt a faluban szállásolják el. A Plum Brandy Bikers MC szeretettel várja az eljuttatandó adományokat, mindazokat, akik személyesen szeretnék átadni azt (a tulipános láda Pálffy Béla Kawasakijára szerelve érkezik a reptér melletti benzinkútra), és akik velünk együtt, akár motorkerékpárral, akár autóval el szeretnének jutni Torockóra. Ez ügyben, kérjük, Hajdú "Steinie" Lászlót, a klub titkárát keressék a 0745-315-427-es telefonszámon, illetve a www.pbbmc.ro honlapon feltüntetett e-mail címen. A szervezôk szeretettel várnak mindenkit!

Nagy Botond, Népújság, 2010. szeptember 14.