Mária-út: építeni összefogással lehet

Ahhoz, hogy a Mária-út kiépítése ütemesen haladjon, több szinten van szükség az összefogásra. Nemcsak Ausztria, Románia és Magyarország együttműködése, hanem a Székelyföld, a Partium és Közép-Erdély összetartása is elengedhetetlen. Ezt a zarándokprogramot akkor tudjuk a leghatékonyabban előmozdítani, ha a civil társadalom, az egyház és a politikum is szerepet vállal annak megvalósításában – hangsúlyozta Sógor Csaba EP-képviselő a zarándokút kapcsán a hétvégén Csíkszeredában szervezett konferencián. Javaslatot tett, hogy a Mária-út Jászvásárig terjedjen, hogy a moldvai csángók is elérhetőek legyenek.

A Mária-út erdélyi szakaszának kiépítésére készült stratégiai terv egyik állomásaként szervezték meg a hétvégén Csíkszeredában azt a háromnapos konferenciát, ahol vallási, közéleti és politikai szereplők egyaránt ismertették a zarándok- és turistaút-hálózat kiépítésével kapcsolatos elképzeléseiket.
Mint ismeretes, a Gyulafehérvári Caritas és az Erdélyi Kárpát Egyesület közösen vállalták fel, hogy az ausztriai Mariazelltől Csíksomlyóig terjedő Mária-út erdélyi szakaszának megépítésében támogatják a magyarországi Mária Út Egyesületet.

A vallási, történelmi és kulturális értékek megőrzését szolgáló zarándokprogram gyalogos és kerékpáros útjaival hét országot köt össze. A Szűz Máriához kapcsolódó kegyhelyeket kapcsolja össze, és a történelmi, vallási, kulturális, természeti vagy épített örökségre, értékekre is ráirányítja az érdeklődők figyelmét. A Mariazelltől Csíksomlyóig terjedő teljes szakasz több mint 1400 kilométer, ebből 500 Romániában található, és gyalog 60 nap alatt járható be. A tervek szerint az út erdélyi szakasza három éven belül készül el.

A zarándokút jelenlegi helyzetét Szabó Tamás, a Mária Út Egyesület elnöke ismertette a jelenlévőkkel, majd előadásában részletesen kibontotta a turistaút megvalósításának céljait. Kifejtette: ez Isten és önmagunk keresése, a keresztény értékek továbbadása, a mindennapi robotból való kiszakadás, valamint Közép-Európa vallási és kulturális értékeinek feltárása szempontjából is fontos. „A Mária-út élő hagyományokon alapul, hiszen a Mária-kegyhelyek ma is megvannak, csak össze kell kötni őket” – hangsúlyozta a szervezet vezetője.

Pénteken a Szent Korona Lovagrend néhány képviselője is jelen volt a rendezvényen, akik elhozták a magyar korona másolatát, és ünnepélyes keretek között elhelyezték a színpadon. Szombaton izgalmas előadások hangzottak el, többek között Csíksomlyó szerepéről az erdélyi zarándoklatokban, valamint a székelyföldi hitvilágban, majd Jakubinyi György gyulafehérvári római katolikus érsek beszélt a Mária-tiszteletről Erdélyben.

A konferencia vendége volt Kelemen Hunor művelődésügyi miniszter is, aki előadásában az értékek megőrzésére hívta fel a figyelmet. „Székelyföldön az egyén, a család identitását a nyelv mellett a vallása és a kulturális értékei jelentik” – mondta. A tárcavezető azonban arra is rávilágított, hogy szükség van a kulturális értékek újrateremtésére, ezek folyamatos újítására, hiszen másként megszűnnek létezni. Kifejtette, a közeljövőben tartandó közös magyar–román kormányülés napirendjén várhatóan a Mária-út is szerepelni fog. „Olyan ügyről van szó, amelyet támogatnom kell” – jelentette ki Kelemen Hunor. 
Sógor Csaba RMDSZ-es EP-képviselő arra hívta fel a hallgatóság figyelmét, hogy napjainkban már nemcsak magukat kifejezetten vallásosnak tartó emberek indulnak el zarándokolni, hanem olyanok is, akik turisztikai szempontból is érdeklődnek egy adott térség iránt.

Hangsúlyozta: épp ezért a Mária-út a vallási értékeken kívül alkalmat kell teremtsen arra, hogy saját népi kultúránkat és építészeti örökségünket is megmutathassuk. Kifejtette: ahhoz, hogy a Mária-út kiépítése ütemesen haladjon, több szinten van szükség az összefogásra. „Nemcsak Ausztria, Románia és Magyarország együttműködése, hanem a Székelyföld, a Partium és Közép-Erdély öszszetartása is elengedhetetlen. Ezt a zarándokprogramot akkor tudjuk a leghatékonyabban előmozdítani, ha a civil társadalom, az egyház és a politikum is szerepet vállal annak megvalósításában” – hangsúlyozta Sógor, aki arra is javaslatot tett, hogy módosítsák a Mária-út Csíksomlyóig tervezett határvonalát, hogy a moldvai csángók is elérhetők legyenek.

A konferencia második napján műhelymunka folyt, ahol a résztvevők megvitatták, hogyan lehetne kiépíteni a zarándokutat. Tegnap Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök tartott előadást Székelyföld turizmusáról, míg Ráduly Róbert Kálmán csíkszeredai polgármester Csíksomlyó turisztikai vonzerejéről beszélt.

Szerző(k): Krónika


 

A Mária Út népszerűsítése és kiépítése Erdélyben

Csíksomlyó, 2010. október 1-3.

A Mária Út egy közép-európai léptékű spirituális turistaút hálózat, amely Mariazell-től Magyarországon keresztül Csíksomlyóig vezet. Távlatosan az észak-déli irányú Czeştochowa-Međjugorje vonal kialakítása is része a Mária Út ideának, s ezzel egységes, Közép-Európát lefedő vallásos turizmus attrakcióval lehet majd hívni és várni a világ spiritualitást is kereső turistáit, zarándokait.
A Mariazell - Csíksomlyó iránynak egy északi és egy déli főútja lesz és elágazások hálózata feltárja az egész Kárpát-medencét zarándokutakkal összekötve a spirituális szempontból hagyományos és fontos helyeket. A Mária Út kelet-nyugati főútvonala Magyarország északi részén halad végig és magában foglalja Budapest mellett pl. Máriapócsot is. A déli vonal a Máriagyűd Máriaradna irányt követi. A Mária Út gyalogos és kerékpáros útjaival hét országot köt össze és útvonalváltozataival együtt egységes úthálózatot alkot. Az útvonal alapvetően a Szűz Máriához kapcsolódó kegyhelyeket, emlékeket fűzi fel, teljes hosszában több ezer km hosszúságban, de ehhez kapcsolódva minden történelmi, vallási, kulturális, természeti vagy épített értékre ráirányítja az érdeklődők figyelmét. A teljes szakasz Mariazell-től Csíksomlyóig több mint 1.400 km (ebből 500 km) Romániában és gyalog kb. 60 nap alatt járható be teljes egészében.
Idén a Gyulafehérvári Caritas partnerségben az Erdélyi Kárpát-Egyesülettel (EKE) felvállalták, hogy a magyarországi Mária Út Egyesületet támogatják a Máriazell-Csíksomlyó zarándokút erdélyi szakaszának megépítésében és népszerűsítésében. Ezt követően meghatároztuk a Mária Út erdélyi szakaszának gerincvonalát, amelynek koordinátáit navigációs rendszerrel rögzítettük. Elkészült egy stratégiai terv is, amely szerint három év alatt szeretnénk kiépíteni az utat és a zarándokoknak szükséges szolgáltatásokat biztosítani. Ennek a stratégiai tervnek része az októberi csíksomlyói konferencia is; amely az előadásokon túlmenően számos lehetőséget biztosít munkamegbeszélésekre és a tervezésre, egyeztetésre is.

2010. október 1., péntek

Helyszín: Csíksomlyó, Hotel Salvator és Konferencia Központ

11.00-16.00 Műhelymunka EKE - Caritas - Partnerek
17.00 Vendégek fogadása, Regisztráció
18.00 A konferencia megnyitója
Kerekasztal beszélgetés: - A Mária Út Erdélyben
Házigazdák: Dr. Szabó Tamás, Dr. Szakács Sándor, P. Timár Sándor Asztrik OFM, P. Péter Arthur OFM, Dezső László, Havas Tamás, Péterfi Attila-Csongor
18.20 Dr. Szabó Tamás, elnök, Mária Út Egyesület - A Mária Út születése és működése
18.40 Lg. Szabó Álmos, lovag, Szent Korona Lovagrend - Mária - a magyarok megkoronázott királynője
19.00             Vacsora
20.00             Kulturális program - autentikus Mária énekek és szavalatok

2010. október 2., szombat

8.00 - 8.45          Reggeli
9.00 - 10.40          Előadások:
P. Dr. Orbán Szabolcs OFM, tartományfőnök, Erdélyi Ferences Rendtartomány - Csíksomlyó szerepe az erdélyi zarándoklatokba
P. Timár Sándor Asztrik OFM, templomigazgató, Csíksomlyói Kegytemplom - Csíksomlyó méltó helye az európai szintű zarándokhelyek mellett
Tánczos Vilmos, néprajzkutató, előadótanár, a BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék - Csíksomlyó szerepe Székelyföld hitvilágában
Msgr. Ft. Dr. Jakubinyi György érsek, Gyulafehérvári Főegyházmegye - Mária tisztelet Erdélyben
10.40 – 11.00 Szünet
11.00 - 13.40  Előadások:
dr. Vass Erika, néprajzkutató, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre
Hová tartanak a zarándokok? A zarándoklatjelentősége a keresztény kultúrában
Ft. Dr. Jiteanu Liviu, adjunktus, BBTE-Római Katolikus Teológia Kar - Zarándoklatok szerepe a huszonegyedik században
Mihály Ferenc, restaurátor, Szováta - Az erdélyi Mária tisztelet tárgyi emlékei
Kelemen Hunor, miniszter, Kulturális Minisztérium, Székelyföld kulturális és vallási értékei a politikum szemszögéből
Sógor Csaba, képviselő, Európai Parlament - Erdély turisztikai vonatkozásai a határokon túlról

14.00 - 15.00          Ebéd
16.00 - 17.30          Műhelymunkák
1. Zarándoklatok szervezése a Mária Úton:
2. Zarándokok elszállásolása: hiányosságok, lehetőségekés és együttműködések:
3. Önkormányzatok szerepe a turizmus promoválásában:
4. Mária Út kiépítése Erdélyben: gyakorlati tudnivalók az útépítésről
17.30 - 18.30     Plénum
19.00        Szentmise fáklyás körmenettel
21.00         Állófogadás

2010. október 3., vasárnap

8.00 - 8.45      Reggeli
9.00 - 11.20      Előadások
Zarándok és turistaút projektek bemutatása (Magyar Szürke Marha Út, Só útja, Borvíz útja, Gyümölcs útja, Zarándok utak...)
Borboly Csaba, elnök, Hargita Megye Tanácsa - Székelyföld turizmusa – realitás és jövőkép
Ráduly Róbert Kálmán, polgármester, Csíkszereda Megyei Jogú Város – Csíksomlyó, mint a város turisztikai vonzereje
11.20 - 11.30         Szünet
11.30 - 12.00         Konklúziók, zárás
12.00             Záró szentmise
13.00             Ebéd, hazautazás