Állam és egyház kapcsolata Kelet-Közép-Európában

1945 és 1989 között – intézmények és módszerek

Szervezők: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest
Posticum – Movimentum Iuventutis Christianae Egyesület, Nagyvárad
Időpont: 2012. október 18–20.
Helyszín: Nagyvárad, Posticum Kulturális Központ, Teiului u. 26. sz.
www.posticum.ro
POSTICUM 3D PANORÁMA

 

PROGRAM

2012. október 18., csütörtök
délután: – érkezés
19:00 – vacsora

2012. október 19., péntek
9:00-9:20 – Megnyitó

I. szekció: Az ellenállás és a leszámolás kezdete. Moderátor: Cristian Vasile
9:20-9:50 – Balogh Margit (kandidátus, Magyar Tudományos Akadémia, Társadalomtudományi Kutatóközpont, igazgató, Budapest): Szentszéki képviseletek a szovjet hatalmi zónában, 1944–1950
9:50-10:20 – Gyarmati György (kandidátus, ÁBTL, főigazgató, Budapest): Rómába rendeltetés vagy budapesti per-kreálás.  (Rákosi Mátyás – és az MKP – dilemmája 1948 végén, a Mindszenty József elleni hadjáratban.)
10:20-10:50 – Mikó Zsuzsanna (drd, Magyar Nemzeti Levéltár, főigazgató, Budapest): A magyar katolikusok elleni bírósági eljárások típusai, 1956¬–1963
10:50-11:20 – Csendes László (Ph.D, CNSAS volt elnöke): Párbeszéd a börtönben. Egyház és állam viszonya a román kommunizmus első évtizedében   
11:20-11:50 – szünet

II. szekció: A nemzeti egyház paradigmája az államszocializmusban és az ateista propaganda. Moderátor: Balogh Margit
11:50-12:20 – Cristian Vasile (Ph.D, Nicolae Iorga Történettudományi Intézet, tudományos kutató, Bukarest): A Román Ortodox Egyház és a kommunista hatalom. Újabb történelmi források felkutatása
12:20-12:50 – Dorin Dobrincu (Ph.D, A. D. Xenopol Történettudományi Intézet, tudományos kutató, Iasi): A román ateista propaganda, 1948–1989. Modellek, korszakok, szereplők
12:50-13:20 – vita
13:30-14:30 – ebédszünet

III. szekció: Túlélési stratégiák és az üldöztetés újabb formái. Moderátor: Dorin Dobrincu
14:30-15:00 – Bánkuti Gábor (Ph.D, Pécsi Egyetem – Bölcsészettudományi Kar, tanársegéd,  Pécs): Túlélési stratégiák a szétszóratásban. A jezsuiták
15:00-15:30 – Szabó Csaba (Ph.D, Collegium Hungaricum, igazgató, Bécs): Gondolatok a „néma légió” tagjairól
15:30-16:00 – Vörös Géza (történész-levéltáros, ÁBTL, Budapest): Sasfiókák a viharban. Egy gyermekmentő pap meghurcoltatásai a diktatúra évtizedeiben
16:00-16:30 – Bandi István (történész-levéltáros, ÁBTL, Budapest): Gyermekek ellen nincs osztályharc. (Állambiztonsági eljárások az egyházi iskolák diákjai ellen 1950–1970 között.)
16:30-16:50 – szünet

IV. szekció: Kompromisszum és kiútkeresés a püspöki aulákban. Moderátor: Gyarmati György
16:50-17:20 – Nagy Mihály Zoltán (Ph.D, Posticum – Egyháztörténeti és Társadalomtudományi Intézet, programfelelős, Nagyvárad): Márton Áron püspök szabadonbocsátása – kísérlet a romániai katolikus egyház helyzetének rendezésére?
17:20-17:50 – Denisa Bodeanu (Ph.D, Bukarest): Márton Áron püspök a CNSAS Levéltárában
17:50-18:20 – Jánosi Csongor (drd, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Református Tanárképző Kar, Kolozsvár): A Romániai Református Egyház az ’50-es, ’60-as években. Egyház és állam viszonyrendszere a korabeli püspökválasztások alapján. Értelmezési kísérlet
18:20-18:50 – vita
19:00 – vacsora

2012. október 20., szombat
V. szekció: Állami és egyházi levéltárak a jelenkori egyháztörténet-írás szolgálatában. Moderátor: Nagy Mihály Zoltán
9:00-9:30 – Laura Stancu (Ph.D, CNSAS Levéltára, igazgató, Bukarest ): A CNSAS Levéltára a legendáktól az (újjá)szervezésig
9:30-10:00 – Sipos Gábor (Ph.D, Erdélyi Református Egyházkerület Levéltára, főlevéltáros, Kolozsvár): A kommunizmus korának forrásanyaga az erdélyi református levéltárakban
10.00-10:30 – Bernád Rita (Ph.D, Gyulafehérvári Érseki- és Káptalani Levéltár, főlevéltáros, Gyulafehérvár): Kutatási lehetőségek a romániai katolikus levéltárakban
10:30-11:00 – Lázár Csilla (Márton Áron Múzeum, igazgató, Csíkszentdomokos): A csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum. Gondolatok egy egyháztörténeti kiállítás kapcsán
11:00-11:30 – Zombori István (Ph.D, Magyar Egyháztörténeti és Enciklopédiai Munkaközösség –Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, főszerkesztő, Szeged): Az egyházüldözés forrásai: gyűjtés, feldolgozás, publikálás
11: 30-12:30 – kerekasztal: Hol tart ma a jelenkori egyháztörténet-írás?
13:00 – ebéd