Pápaválasztásra vonatkozó rendelkezés - 2013. március 11.

D. a J. Kr.!

Valamennyi T. Plébánia Hivatalnak

 

Székhelyükön

 

Szám: 429–2013.

Pápaválasztásra vonatkozó rendelkezés

Mindannyian hálát adtunk a jó Istennek, hogy nekünk adta Szentatyánkat, XVI. Benedek pápát, aki február 28-tól lemondott a szentpéteri szolgálatról. A holnapi naptól (2013. március 12.) kezdetét veszi a pápaválasztó konklávé. A új pápa megválasztásáig imádkozzunk közösen, kérve a Szentlélek világosságát, hogy alkalmas utódot válasszanak Szent Péter örökébe. Kéréseinket a szentmise Egyetemes könyörgéseibe foglaljuk bele.

Szentatya megválasztásának hírére, a déli vagy az esti harangszó után, tíz percre konduljanak meg a harangok, jelezvén az örömhírt.

Az új pápa megválasztását követő vasárnap, valamennyi szentmisén, a szentmise végén énekeljék el a Pápai himnuszt.

A megválasztott pápa nevének bejelentése után, a szentmisék kánonjaiban, a szokott módon említeni kell a Szentatya nevét, a sorszám használata nélkül.

Bátorítson bennünket az Úr Jézus kijelentése: „Mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt.”

(Mt 16,18)

 

Gyulafehérvár, 2013. március 11.

 

 

†György s.k.

         érsek