Márton Áron püspök - az igaz ember

A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség kiállítással egybekötött rendezvény keretében emeli ki Márton Áron püspök példáját, a Magyar Holokauszt Emlékév keretében. A megemlékezésre 2014. május 15-én, csütörtökön kerül sor Gyulafehérváron, a Római Katolikus Érsekségen - minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak.

Márton Áron 1944-ben bátor felszólalásával példát adott emberségről, az üldöztetést szenvedők melletti kiállásról. Személyében olyan tanúságtévőt tisztelhetünk, aki a mai kor emberét is képes tanítani, hogy felekezeti, nyelvi határokat átlépve miként lehet és szükséges cselekedni egy jobb, emberibb világ megteremtéséért és fenntartása érdekében.
Yad Vashem oklevélAz elnyomás és a háború megpróbáltatásai közepette beszédei és körlevelei biztatást jelentettek a kilátástalanságban. A kolozsvári Szent Mihály-templomban, 1944. május 18-án tartott papszentelésen, az akkor zsúfoltságig megtelt templom szószékéről hangzott el az a beszéd, amelyben szót emelt a már elindított máramarosszigeti deportálások ellen. Ugyanakkor levélben, 1944. május 22-én felhívással fordult a magyar hatóságok képviselőihez: Sztójay Döme miniszterelnököt, Jaross Andor belügyminisztert, a kolozsvári főispáni hivatalt és a rendőrkapitányságot felszólította, hogy akadályozzák meg a zsidók elhurcolását. Válaszul Kolozsvár rendőrkapitánya kiutasította a városból.

Ennek a történelmi jelentőségű kiállásának az elismeréséül, 1999. december 27-én a jeruzsálemi Yad Vashem Intézet a "Népek Igaza" címmel tüntette ki. A post-mortem kitüntetést a bukaresti izraeli nagykövet 2000. június 20-án adta át Jakubinyi György érseknek.

Márton Áron személye összefonódott az igazság védelmével, népe és a körülötte élő közösségek érdekképviseletével. Kimondatlanul is, Márton Áron tekinthető a 20. századi erdélyi közélet szellemi vezetőjének, helytállása és áldozatvállalása ezrek életét erősítette. Írásai mindmáig útmutatóak.
Emberségével, egyenességével, az igazság védelmében folytatott kiállásával kivívta mind híveinek, mind pedig az Erdélyben élő más felekezeteknek az elismerését és tiszteletét. Az igazság védelmében és a szeretet szolgálatában felvállalt élete ma is példaértékű.

În limba română >>

Márton Áron kezdőoldal
Aktuális: hírek, események