P.

Urbán János Erik OFM


templomigazgató
Adatlap
Születés helye és ideje: Krasznabéltek, 1981.01.01
Papszentelés helye: Csíksomlyó, 2008.07.19
Szolgálati hely:
Ferencesek
Elérhetőség
E-mail cím: erikofm@gmail.com
Mobil: 0746-917-166