Nt.

Kovács Jakab

címzetes esperes
nyug. plébános
Adatlap
Születés helye és ideje: Székelyhodos, 1919. október 22, ..
Papszentelés helye: Gyulafehérvár, 1947.06.15
Teológiai tanulmányok: Teológia I-II. év, menekülés Zircre, visszatérés Kolozsvárra, őszre Gyulafehérvárra.
Elérhetőség
Cím: Gyergyószentmiklós, Árpád-házi Szent Erzsébet Öregotthon, 535500 Gheorgheni, str. Lacu Roşu 212, jud. Harghita
Telefon: 0266-364.126

2013. szeptember 27-én, pénteken este, életének 94., papságának 66. évében Nt. Kovács Jakab címzetes esperes, nyugalmazott plébános, szentségekkel megerősítve, hosszú és súlyos betegségét türelemmel viselve, hazatért Teremtő Atyjához. Székelyhodoson született 1919. október 22-én. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában, a középiskolát Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen, és Kolozsváron (1934-1942), teológiai tanulmányait Kolozsváron és Gyulafehérváron, a Hittudományi Főiskolán végezte (1942-1947). 1947. jún. 15-én Isten szolgája, boldog emlékű Márton Áron püspök szentelte pappá.

Papi szolgálatát Gyergyóremetén káplánként, plébánosként Pálpatakán (12 évig), Csíkrákoson (20 évig) és Csatószegen (8 év) végezte. 1995-től Gyergyószentmiklóson élt nyugdíjasként.

Életét a tenni akarás, az Úr házáért való buzgóság jellemezte.

Temetése Székelyhodoson, 2013.október 1-jén, de. 11-órakor lesz a plébániatemplomból.

Az örök világosság fényeskedjék neki!

 

Gyászjelentés

Darvas-Kozma József írása 

† Elhunyt. Elhalálozás dátuma: 2013/09/27